Kurs B - 2022 høst

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i andre halvår 2022 med digital kursdag 7. november og avsluttende kurssamling på Soria Moria i Oslo 29.-30. november. Kurset er fulltegnet, påmeldingsfrist var 21. oktober.
Soria Moria kurs og konferansesenter

Kurs i miljørettet helsevern, smittevern, beredksap og planarbeid arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsam. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021-22. Dette er Kurs B i spesialistutdanningen. Kurset har digital oppstartdag mandag 7.11 og fortsetter med forberedelser og nettbasert gruppearbeid før kurssamling tirsdag 29.11 - onsdag 30.11 på Soria Moria i Holmenkollen i Oslo. 

Kurs B arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs C (Folkehelsearbeid) og Kurs F (Administrasjon og ledelse). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursdeltakerne vil bli delt i grupper som skal arbeide sammen i løpet av kurset. Kursmiddag tirsdag 29. mars er å anse som en obligatorisk del av programmet. Deltakelse er påkrevet både på digital introduksjonsdag og på kurssamlingen. 

Hovedpunkter:
Kurs B: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartsamling (digital) 7.11 kl 9-14
Start kurssamling tirsdag 29.11 kl 10
Avslutning kurssamling onsdag 30.11 kl 15:30
Kursavgift kr 5750
Dagpakke/lunsj kr 400 pr kursdag. Kursmiddag kr 500

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Program Kurs B 2022_høst.pdf

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-024, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033, SAM-035, SAM-036, SAM-037, SAM-038, SAM-039 og SAM-040 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs B, Kurs C og Kurs F.

Påmeldingsfrist var 21. oktober. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding sendes ut i starten av uke 43.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Soria Moria i Oslo


Velkommen på kurs!

Tone Bruun og Silje Bruland Lavoll, kursledere 
Henning Mørland, Norsam