Kurs C - 2022 høst

Samfunnsmedisinkurs med tema folkehelsearbeid arrangeres høsten 2022 med digitalt oppstartsmøte 1. november og avsluttende kurssamling på Soria Moria i Oslo 29.-30. november. Dette er Kurs C i spesialistutdanningen. Kurset er fulltegnet, påmeldingsfrist var 21. oktober.
Soria Moria kurs og konferansesenter

Kurs i folkehelarbeid arrangeres av Norsam i samarbeid med Universitetet i Oslo. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021-22. Dette er Kurs C i spesialistutdanningen. Kurset har oppstartmøte digitalt tirsdag 1.11 og fortsetter med forberedelser og nettbasert gruppearbeid før kurssamling tirsdag 29.11 - onsdag 30.11 på Soria Moria i Holmenkollen i Oslo. 

Kurs C arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs B (Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid) og Kurs F (Administrasjon og ledelse). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursmiddag tirsdag 29. november er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs C: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartsamling digital tirsdag 1.11 kl 16:00-17:30
Start kurssamling tirsdag 29.11 kl 10:00
Avslutning kurssamling onsdag 30.11 kl 15:30  
Kursavgift kr 5500
Dagpakke/lunsj kr 400 pr kursdag. Kursmiddag kr 500

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Kursprogram er under utarbeidelse. Nettsiden oppdateres.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-009, SAM-016, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033 og SAM-035 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 30 timer
- Arbeidsmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 10 timer

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs B, Kurs C og Kurs F.

Påmeldingsfrist var 21. oktober. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding sendes ut i starten av uke 43.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Soria Moria i Oslo


Velkommen på kurs!

Betty Pettersen og Siri Seterelv, kursledere
Henning Mørland, Norsam