Kurs F - 2022 høst

Samfunnsmedisinkurs med tema administrasjon og ledelse arrangeres høsten 2022 med digitalt oppstartsmøte 2. november og avsluttende kurssamling på Soria Moria i Holmenkollen i Oslo 29.-30. november. Dette er Kurs F i spesialistutdanningen. Kurset er fulltegnet, påmeldingsfrist var 21. oktober.
Soria Moria kurs og konferansesenter

Kurs i administrasjon og ledelse arrangeres av Norsam i samarbeid med Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021-22. Dette er Kurs F i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte onsdag 2.11 og fortsetter med gjennomføring av forberedelser/hjemmearbeid i tiden frem mot kurssamling tirsdag 29.11 - onsdag 29.1. Kurssamlingen er på Soria Moria.

Kurs F arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs B (Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid) og Kurs C (Folkehelsearbeid).  Alle kurs har begrenset deltakerantall (25). Etter Norsams reviderte kursplan gjennomføres samtlige kurs i dette formatet to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag tirsdag 29.11 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs F: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) onsdag 2.11 kl 1500-1600
Start kurssamling tirsdag 29.11 kl 1000
Avslutning kurssamling onsdag 30.11 kl 1600 
Kursavgift kr 6000
Dagpakke/lunsj kr 400 pr kursdag. Kursmiddag kr 500.

Kursprogram, hjemmeoppgave og litteratur: 
Publiseres og oppdateres på kursets nettside hos Insitutt for helse og samfunn, UiO: Kurs F 2022_høst_Univ i Oslo
Innholdet tilsvarer kurset som ble arrangert våren 2022.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 45 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-010, SAM-011, SAM-012, SAM-020, SAM-021, SAM-022, SAM-023, SAM-024, SAM-025 og SAM-027 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 30 timer.
- Arbeidsmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 8 timer.

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs B, Kurs C og Kurs F.

Påmeldingsfrist var 21. oktober. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding sendes ut i starten av uke 43.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Soria Moria i Oslo

Velkommen på kurs!

Terje P Hagen, kursleder
Henning Mørland, Norsam