Kurs G - 2022 høst

Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling arrangeres 19.-22. september 2022 i Bodø av Nordland legeforening.
bilde Bodø havn

For informasjon og påmelding se nettside hos Nordland legeforening:

Kurs G samfunnsmedisin høst 2022