Kursoversikt 2023 vår

Kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin første halvår 2023 (vårsemesteret)

Alfabetisk rekkefølge
Kurs A: Introduksjonskurs. Digitalt kurs 9-10 februar 2023
Kurs B: Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid. Kurssamling Soria Moria, Oslo 14-16 mars 2023
Kurs C: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. Kurssamling Soria Moria, Oslo 15-16 mars 2023
Kurs C: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid.Kurssamling Sola Strand hotel 20-21 april 2023 
Kurs D: Kvalitetsarbeid og tilsyn. Kurssamling Sola Strand hotel 20-21 april 2023
Kurs D: Kvalitetsarbeid og tilsyn. Kurssamling Legenes hus, Oslo 1-2 juni 2023
Kurs E: Helserett og saksbehandling. Kurssamling Sola Strand hotel 20-21 april 2023
Kurs F: Administrasjon og ledelse. Kurssamling Legenes hus, Oslo 26-27 januar 2023
Kurs G: Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling. Kurssamling Legenes hus, Oslo 26-27 januar 2023
Kurs H: Forskningsmetode og kunnskapshåndtering. Kurssamling Legenes hus, Oslo 1-2 juni 2023
Kurs I: Global helse. Kurssamling Soria Moria, Oslo 15-16 mars 2023

Kronologisk rekkefølge: 

Kurssamling 26-27 januar i Legens hus, Oslo
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Kurs G - Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling 

Digitalt kurs 9-10 februar
Kurs A introduksjonskurs i samfunnsmedisin

Kurssamling 15-16 mars på Soria Moria
Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planlarbeid (14.-16. mars)
Kurs C - Folkehelsearbeid
Kurs I - Global helse 

Kurssamling 20-21 april på Sola Strand hotel i Rogaland
Kurs C - Folkehelsearbeid
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn 
Kurs E - Helserett og saksbehandling

Kurssamling 1-2 juni i Legenes hus, Oslo 
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn
Kurs H - Forskningsmetode og kunnskapshåndtering