Kurs G 2022 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling arrangeres første halvår 2022 med digitalt halvdagsmøte 17. mars og avsluttende kurssamling i Legenes hus i Oslo 31.mars - 1. apri.
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen

Kurs i kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling går etter ny gjennomføringsmodell mars-april 2022. Dette er Kurs G i spesialistutdanningen. Kurset har et digitalt halvdagsmøte torsdag 17. mars og har forberedende hjemmearbeid i form av litteratur og to kursoppgaver frem mot dagsseminar torsdag 31. mars, og praktisk medietrening fredag 1. april. Kurs G gjennomføres  av Norsam i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen i Legeforeningen.

Kurset består av digitale møter, forberedelser og to kursdager i Legenes hus. Alle deler må gjennomføres for å bli godkjent som obligatorisk kurs. Kursformatet medfører at kurssamlingen gjennomføres over kort tid, og forutsetter aktiv medvirkning og deltakelse. Det kan ikke påregnes permisjon fra kurssamlingen. Et viktig formål med samfunnsmedisinske kurs er etablering og vedlikehold av faglig nettverk. Kursmiddag torsdag 31.3 er å anse som en obligatorisk del av kurset. 

Hovedpunkter:
Kurs G: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Innledende webinar (digitalt) torsdag 17.3 kl 12-16
Dagsseminar kl 8-16 (Bydelshuset Bydel Frogner, Oslo sentrum)
Praktisk medietrening fredag 1.4 kl 9-1530 (Legenes hus)
Kursavgift kr 5100

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Kursprogram Kurs G 2022 (vår).pdf
Oppgaver - Kurs G 2022_vår.pdf

Læringsmål og kursgodkjenning:
Ny spesialistutdanning: Kurset er anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-008 og SAM-009.  
Kursgodkjenning i tidligere spesialistutdanning: 
- Samfunnsmedisin: 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
- Allmennmedisin: 30 valgfrie poeng til videre og etterutdanningen

Påmelding: 
Det er felles påmeldingsløsning for fire kurs:
- Kurs B, Kurs C, Kurs G og Kurs I 

Påmeldingsfrist var 4. februar. Kurset er fulltegnet. 

Velkommen på kurs!

Tom Sundar og Knut Braaten, kursledere
Henning Mørland, Norsam