Kurs G - 2024 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling arrangeres i vårhalvåret med digitalt oppstartsmøte 26. april og avsluttende kurssamling i Legenes hus i Oslo 14.-15. mai. Dette er Kurs G i spesialistutdanningen. Påmeldingsfrist er 10. mars.
Legenes hus atrium
Legenes hus

Kurs med innhold kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling arrangeres av Norsam i samarbeid med Legeforeningens kommunikasjonsavdeling. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert de senere årene. Dette er Kurs G i spesialistutdanningen. Kurset har digital introduksjonsdag 26.4 og fortsetter med forberedelser og oppgaveskriving frem mot kurssamling 14.5-15.5 i Legenes hus i Oslo sentrum. 

Kurs G har felles kurssamling med Kurs H (forskningsmetode og kunnskapshåndtering). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst).

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. 

Hovedpunkter:
Kurs G: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Innledende webinar fredag 26.4 kl 9-13
Start kurssamling tirsdag 14.5 kl 09.00
Avslutning kurssamling onsdag 15.5 kl 15.30  
Kursavgift kr 5800
Dagpakke/lunsj kr 350 pr kursdag. Kursmiddag kr 500.

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Er under utarbeidelse. Nettsiden blir oppdatert. 
Kurset er normert til 45 kurstimer, hvorav introduksjonswebinar og kurssamling utgjør ca 20 kurstimer. 

Læringsmål og kursgodkjenning: 
Ny spesialistutdanning: Kurset er anbefalt læringsaktivitet for læringsmål SAM-008 og SAM-009.  
Kursgodkjenning i tidligere spesialistutdanning: 
- Samfunnsmedisin: 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
- Allmennmedisin: 30 valgfrie poeng til videre og etterutdanningen

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs G og Kurs H
Lenke til påmelding samfunnsmedisinkurs mai

Påmeldingsfrist er søndag 10. mars. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen, og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke.

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Velkommen på kurs!

Tom Sundar og Knut Braaten, kursledere
Henning Mørland, Norsam