Kurs E - 2024 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema helserett og saksbehandling gjennomføres i vårhalvåret med digitalt oppstartsmøte 13. mars og avsluttende kurssamling på Sola Strand hotel i Rogaland 15.-16. april. Dette er Kurs E i spesialistutdanningen. Kurset er fulltegnet, påmeldingsfrist var 29. februar.
Sola kurs e

Kurs i helserett og saksbehandling arrangeres av Norsam i samarbeid med Stavanger universitetssykehus. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert de senteste årene. Dette er Kurs E i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte onsdag 13. mars og fortsetter med forberedelser og nettbasert gruppearbeid før kurssamling mandag 15.4 - tirsdag 16.4 på Sola Strand hotel i Rogaland. 

Kurs E arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs C (Folkehelsearbeid) og Kurs D (Kvalitetsarbeid og tilsyn). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursmiddag mandag 15. april inngår som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs E: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte digitalt onsdag 13.3 kl 13.00-14.00 
Start kurssamling mandag 15.4 kl 10:00
Avslutning kurssamling tirsdag 16.4 kl 15:30  
Kursavgift kr 5900
Dagpakke/lunsj kr 600 pr kursdag. Kursmiddag kr 700

Kursprogram, innledende oppgaver og litteratur:
Program Kurs E 2024_vår.pdf

Kurset er normert til 45 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser med individuelt og i grupper tilsvarer ca 30 timer.

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Presentasjoner fra kurssamlingen sendes ut til kursdeltakerne, og blir ikke lagt ut på nettsiden. Kursdeltakere som ikke gjenfinner presentasjonene kan kontakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 45 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-001, SAM-002, SAM-005 og SAM-036 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs C, Kurs D og Kurs E.

Påmeldingsfrist var torsdag 29. februar 2024. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen, og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Sola Strand hotel.

Velkommen på kurs!

Geir Sverre Braut, kursleder
Henning Mørland, Norsam