Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Administrasjon og ledelse - Kurs F samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 15-18 januar 2018. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet.
12. november 2017
Soria Moria2


Kurs i administrasjon og ledelse arrangeres på Soria Moria i uke 3. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere gjennomføringer, men kurssamlingen er denne gangen komprimert fra fem til fire kursdager. Dette medfører bedre utnyttelse av dagene og lange kursdager. Deltakere fra Oslo-/Østlandsområdet oppfordres derfor til å bo på Soria Moria under kurset.

Kurs F gjennomføres også denne gang i samarbeid med Institutt for helse og samfunn med Universitetet i Oslo. Videre vil flere profilerte helseledere dele sine erfaringer med oss.

Hovedpunkter:
Kurs F, 45 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6100
Kursstart mandag 15.1 kl 0900
(for deltakere med lang reisevei er det aktuelt å ankomme søndag 14.1, se påmelding)
Avsluttes torsdag 18.1 kl 1530
Om Soria Moria: http://www.soriamoria.no

Faglig program:
Kurset går over fire kursdager, og inneholder i tillegg en skriftlig hjemmeoppgave.

Kursprogram:  Kurs F 2018 program.pdf
Kursoppgave: Forberedende oppgave Kurs F 2018.pdf

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i ledelse som fag og ledelsesteorier. Oversikt over organisering og ledelse av helsetjenesten på samfunnsnivå. Helseøkonomi, finansieringssystemer og økonomisk styring av helsetjenester.

Innhold (emneord): Helsesektorens organisering på statlig og kommunalt nivå. Politisk og administrativ ledelse av helsetjenesten. Statlige og kommunale velferdsordninger. Helseøkonomi, finansieringssystemer og prioritering. Ledelse, ledelsesteori og ledelsesmodeller. Frivillige organisasjoner i helse- og velferdssektoren.

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialistering. Kurset kan også godkjennes for spesialisters etterutdanning.
Allmennmedisin: Godkjennes med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Det er også søkt godkjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.
Merk at dette kurset ikke er aktuelt som ledelseskurs for sykehusspesialister.

Praktisk informasjon og priser:
Soria Moria ligger på Voksenkollen høyt over Oslo sentrum på grensen til Nordmarka.
Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1150
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Middag: kr 495 pr dag (for andre dager enn onsdag, betales direkte/indviduelt)

Festmiddag: kr 650

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt for de som bor på kurshotellet, det gjelder også øvrige middager.

Felles transport fra Soria Moria til Gardermoen:
Vi setter opp felles transport fra Soria Moria til Gardermoen etter kursslutt torsdag 18.1. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 15.12.2017

Ved overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de har kommet i spesialiseringen.

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på kurshotellet
  • Eventuelt ankomst søndag 14.1
  • Ønske om fellestransport til Gardermoen etter kurs
  • Deltakelse på kursmiddag 17.1

Vel møtt til kurs!

Kari Jussie Lønning, Siri Helene Hauge og Henning Mørland
kurskomite