Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin - Asker 2018

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Asker 6-7 juni 2018. Her finner du informasjon om kurset, og det er nå klart for påmelding.
8. april 2018


De samfunnsmedisinske foreningene, LSA og Norsam, viderefører tradisjonen med felles årsmøtekurs. Årets kurs arrangeres på Sem gjestegård i Asker onsdag 6. juni og torsdag 7. juni.

Årsmøtekurset arrangeres samme sted og samtidig med Kurs C (folkehelsearbeid), som er et av de obligatoriske kursene i spesialistutdannigen. Vi håper dette blir en fin møteplass for mange samfunnsmedisinere.

På programmet i år har vi satt fokus på reduksjon av antibiotikaforbruk, samt viktige sider ved folkehelsearbeidet. Vedlagt er kursprogrammet. Første kursdag er årsmøtekurset en egen gruppe, mens andre dag blir en felles dag med Kurs C.

Program årsmøtekurs samfunnsmedisin Sem-Asker 2018 .pdf

Hovedpunkter:
Årsmøtekurs, ca 10 kurstimer
Antall deltakere inntil 40
Kursavgift kr 2500
Kursstart onsdag 6.6 kl 0930
Avsluttes torsdag 7.6 kl 1430
Sem gjestegård: http://www.semgjestegard.no/
NaKuHel senteret: http://www.nakuhel.no/

Praktisk informasjon og priser:
Sem gjestegård er hovedkurssted. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

For deltakere som bor på Sem gjestegård: Overnatting med frokost i enkeltrom kr 1255. Betales individuelt til kurshotellet.

Nb! Det er begrenset antall hotellrom på Sem gjestegård. Vi har derfor reservert ekstra hotellrom i Asker sentrum (Scandic). Tilsvarende pris. Kursdeltakere som melder seg på tidlig vil bli prioritert til Sem gjestegård. Ved behov vil vi vurdere fellestransport mellom hotellene.

Konferansepakker fakturerers av Norsam på spesifisert faktura sammen med kursavgift:
- Dagpakke/lunsj kr 400 pr dag (deltakere som ikke bor på kurshotellet)
- Årsmøtemiddag onsdag 6.6 kr 500

Vi setter opp felles transport fra Asker stasjon til Sem gjestegård onsdag 6.6 kl 0900 og med retur torsdag 7.6 etter kursslutt. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 15.05.2018

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på Sem gjestegård (evt Scandic) 6-7 juni
  • Eventuelt tidlig ankomst tirsdag 5 juni og en ekstra overnatting
  • Ønske om felles transport fra/til Asker stasjon

Vel møtt til kurs!

Med vennlig hilsen Norsam