Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Folkehelsearbeid - Kurs C samfunnsmedisin - Asker 2018

Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker 5-7 juni 2018. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Påmeldingsfristen er ute og kurset er fulltegnet.
25. mars 2018
Sem gjestegård2

Kurset arrangeres på Sem gjestegård og Nakuhel-senteret i Asker. De landlige og naturskjønne omgivelsene ved Semsvannet er godt tilpasset kursets innhold.

I år arrageres årsmøtekurs i samfunnsmedisin samtidig på Sem gjestegård. Det blir således to samfunnsmedisinske kurs og god anledning til å treffe engasjerte kollegaer. 

Hovedpunkter:
Kurs C, 30 kurstimer
Antall deltakere inntil 40
Kursavgift kr 4700
Kursstart tirsdag 5.6 kl 0930
Avsluttes torsdag 7.6 kl 1530
Sem gjestegård: http://www.semgjestegard.no/
NaKuHel senteret: http://www.nakuhel.no/

Faglig program:
Kurset går over tre kursdager, og inneholder i tillegg en forberedende skriftlig hjemmeoppgave.

Kursprogram: Program Kurs C 2018.pdf
Kursforberedelse, hjemmeoppgave: Litteraturliste og hjemmeoppgave - Kurs C 2018.docx
Høringsnotat, til hjemmeoppgave: Høringsnotat forskrift helsestasjon og skolehelsetjeneste.pdf

Formål: Kursdeltakerne skal få innføring i prinsipper for forebyggende helsearbeid på individ- gruppe og befolkningsnivå. Gjennomgang av kunnskapsgrunnlag og strategier for folkehelsearbeid.

Kursgodkjenning: Obligatorisk kurs for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Valgfritt for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Søkes også godjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Sem gjestegård er hovedkurssted. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

For deltakere som bor på Sem gjestegård: Overnatting med frokost i enkeltrom kr 1255. Betales individuelt til kurshotellet.

Konferansepakker fakturerers av Norsam på spesifisert faktura sammen med kursavgift:
- Dagpakke/lunsj kr 400 pr dag (deltakere som ikke bor på kurshotellet)
- Dagpakke/lunsj og middag kr 800 pr dag (gjelder tirsdag og onsdag for deltakere som bor på kurshotellet)

Vi setter opp felles transport fra Asker stasjon til Sem gjestegård tirsdag 5.6 kl 0900 og med retur torsdag 7.6 etter kursslutt. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Nb! Det er begrenset antall hotellrom på Sem gjestegård. Vi har derfor reservert ekstra hotellrom i Asker sentrum. Kursdeltakere som melder seg på tidlig vil bli prioritert til Sem gjestegård. Ved behov vil vi vurdere fellestransport mellom hotellene.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 05.05.2018. Kurset er fulltegnet og det er flere på venteliste pr 5.5.2018.

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på Sem gjestegård 5-7 juni
  • Eventuelt tidlig ankomst mandag 4 juni og en ekstra overnatting
  • Ønske om felles transport fra/til Asker stasjon

Vel møtt til kurs!

Meera Grepp, kursleder
Bjørg Dysthe, Malin Eberhard Gran, Astrid Nylenna, Bettina Fossberg, kurskomite
Henning Mørland, Norsam