Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2019

Folkehelsearbeid - Kurs C samfunnsmedisin - Asker 2019

Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker fra 12.-14. juni 2019. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.
8. april 2019
Sem gjestegård2


Kurset arrangeres på Sem gjestegård og Nakuhel-senteret i Asker. De landlige og naturskjønne omgivelsene ved Semsvannet er godt tilpasset kursets innhold. Kurset følger samme opplegg som tidligere års kurs.

Hovedpunkter:
Kurs C, 30 kurstimer
Antall deltakere inntil 40
Kursavgift kr 4800
Kursstart onsdag 12.6 kl 0930
Avsluttes fredag 14.6 kl 1500
Sem gjestegård: http://www.semgjestegard.no/
NaKuHel senteret: http://www.nakuhel.no/

Faglig program:
Kurset går over tre kursdager, og inneholder i tillegg en forberedende skriftlig hjemmeoppgave.

Kursprogram (med forbehold om endringer): Program Kurs C 2019.pdf
Kursforberedelse, litteraturliste og hjemmeoppgave: Litteraturliste og hjemmeoppgave - Kurs C 2019.docx

Samfunnsutvikling for god folkehelse.pdf

Ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen (NCD).pdf

Formål: Kursdeltakerne skal få innføring i prinsipper for forebyggende helsearbeid på individ- gruppe og befolkningsnivå. Gjennomgang av kunnskapsgrunnlag og strategier for folkehelsearbeid.

Kursgodkjenning: Obligatorisk kurs for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Valgfritt for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Søkes også godjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Sem gjestegård er hovedkurssted. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

For deltakere som bor på Sem gjestegård:
- Overnatting med helpensjon (frokost-lunsj-middag) i enkeltrom kr 2195 pr døgn. Betales individuelt til kurshotellet for de to første kursdagene.
- Dagpakke/lunsj for tredje kursdag kr 400 faktureres fra Norsam sammen med kursavgift

Deltakerne som ikke bor på Sem gjestegård:
- Dagpakke/lunsj kr 400 pr kursdag kursdag faktureres av Norsam sammen med kursavgift

Vi setter opp felles transport fra Asker stasjon til Sem gjestegård onsdag 12.6 kl 0900 og med retur fredag 14.6 etter kursslutt. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 10.05.2019. Hvis det kommer mange påmeldte kan det bli aktuelt å prioritere deltakere ut fra hvor langt de har kommet i spesialistutdanningen.

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på Sem gjestegård 12.-14. juni
  • Ønske om felles transport fra/til Asker stasjon

Vel møtt til kurs!

Meera Grepp, kursleder
Bjørg Dysthe, Malin Eberhard Gran, Astrid Nylenna, Bettina Fossberg, kurskomite
Henning Mørland, Norsam