Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Introduksjonskurs - samfunnsmedisin Kurs A

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 24.-25. september 2020. Kurset inneholder også forberedende arbeid.
Henning Mørland
30. august 2020
Folkehelse - Illustrasjonsbilde

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres som et digitalt kurs med to nettbaserte samlinger torsdag 24.9 og fredag 25.9. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i nettbaserte diskusjoner i grupper, samt forberedelser i forkant av kurset. Deltakelse er påkrevet begge dager. Samlet tid til forberedende arbeid og deltakelse i nettsamlingene tilsvarer 25 kurstimer.  

Læringsmål: Helhet, sammenheng og forståelse av rollen som samfunnsmedisiner uavhengig av stillingstype og arbeidssted.

Kurset søkes godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning. Kurs A er koblet til disse læringsmålene i ny spesialistutdanning:

  • SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
  • SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
  • SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
  • SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
  • SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning

Gjennomføring av kurset:
Kurset gjennomføres digitalt med to nettbaserte samlinger torsdag 24.9 og fredag 25.9, begge dager kl 0900-1400. Det benyttes Zoom som teknisk løsning som gir gode muligheter for nettbasert diskusjon i mindre grupper.

Kursprogram med forberedelser og hjemmeoppgave:
Program Introduksjonskurs samfunnsmedisin sept 2020.pdf

Praktisk informasjon:
Obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning. For å få kurset godkjent må man delta på begge de nettbaserte samlingene og gjennomføre forberedende hjemmeoppgaver.
Aktiv deltakelse forventes. Deltakerantallet er derfor begrenset til 30.
Kursavgift kr 3500
Antall kurstimer 25

Påmelding:

Påmeldingsfrist 20.8.2020. Kurset er fulltegnet. Norsam tar sikte på å gjenta kurset senere i løpet av høsten. Deltakere som ikke fikk plass på kurset i september har prioritert plass.

Velkommen til det første digitale kurset i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin!

Anne Kveim Lie, Tom Sundar og Henning Mørland (kurskomite)