Samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen andre halvår 2024

Samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen i andre halvår er på plass. Norsam kan tilby et utvidet kurstilbud med bedre kapasitet.
Resepsjonen i Legenes hus. Foto: Legeforeningen/ Thomas B. Eckhoff

En samlet plan for kurs i spesialistutdannigen i høstsemesteret er klar. Samtlige kurs (A til I) gjennomføres også i dette halvåret.

Norsam har gleden av å tilby et utvidet kurstilbud med økt kapasitet. Tre kurs (B, C og D) arrangeres to ganger i andre halvår.

Her finner du oversikt og informasjon om kursene:

Kurs i spesialistutdanningen 2024 andre halvår (høst)