Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Obligatoriske kurs i 2018 - samfunnsmedisin

29. oktober 2017
Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin gjennomføres også i 2018. Kursprogrammet er nå klart.

Aktuelle seminarer og kurs

24. oktober 2017
På denne nettsiden vil vi legge ut kortfattet informasjon om og lenke til aktuelle samfunnsmedisinske møter og kurs.

Sundvoldenseminaret 2017

25. september 2017
Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret arrangeres igjen på Sundvolden 29-30 november. Tema for årets seminar er psykiske lidelser som samfunnsutfordring. Les mer om seminaret og påmelding her.

Global helse - Kurs I - Oslo 2017

11. september 2017
Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 21-24 november 2017. Dette er Kurs I innenfor det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Det er klart for påmelding.

Helserett og saksbehandling - Kurs E - Stavanger 2017

21. august 2017
Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 6-10 november 2017. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanninsprogrammet i spesialistutdanningen. Kursprogrammet er på plass og det er klart for påmelding.

Derfor er jeg lege - Må se hele pasienten

28. juni 2017
Når jeg foreleser om kommunikasjon, er budskapet til studenter og kursdeltakere; forsøk å se kropp, sjel og historien til pasienten som et hele og korriger dine egne antakelser, sier Pål Gulbrandsen, professor og seniorforsker, Universitet i Oslo og Ahus.

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling - Kurs G - Bodø 2017

23. juni 2017
Nordland legeforening inviterer til kurs i Bodø 25-29 september. Kurset inngår i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og er kurs G i det obligatoriske kursprogrammet.

Nidraoskongressen med introduksjonskurs i samfunnsmedisin - Kurs A 2017

23. juni 2017
Nidaroskongressen arrangeres i Trondheim i uke 42. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin inngår i kongressens kursprogram og gjennomføres 18-20 oktober 2017.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B - Fevik 2017

14. mai 2017
Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Fevik i Aust-Agder 28-31 august 2017. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.

Side 1 av 9