Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Administrasjon og ledelse - Kurs F (Oslo, 2015)

Kurs F, administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere arrangeres på Soria Moria i Oslo 16-20 mars 2015. Kurset er en del av det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Påmeldingsfrist var 31.1.2015, og kurset er fulltegnet.
17. desember 2014
Soria Moria2


Kurs F arrangeres på Soria Moria konferansesenter 16-20 mars 2015. Kurset inngår i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Påmeldingsfristen er 31.1.2015, se mer om påmelding nedenfor.

Hovedpunkter:
Kurs F, 45 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6000
Kursstart mandag 16.3 kl 1100
Avsluttes fredag 20.3 kl 1500
Om Soria Moria: http://www.soriamoria.no

Faglig program:
Kurset går over en uke, og inneholder i tillegg en skriftlig hjemmeoppgave. Kursprogrammet vil bli publisert over nyttår, og flere profilerte forelesere er allerede bekreftet. 

Kursgodkjenning:
Kurset søkes godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin.
Kurset søkes også godkjent som valgfritt kurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Merk at dette kurset ikke er aktuelt som ledelseskurs for sykehusspesialister.

Praktisk informasjon og priser:
Soria Moria ligger på Voksenkollen høyt over Oslo sentrum på grensen til Nordmarka.
Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1150
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Middag: kr 400 pr dag
Kulturkveld: kr 600
Festmiddag: kr 600

Sosialt program:
Det planlegges kulturkveld med omvisning og middag i Den norske opera tirsdag 17.3, samt festmiddag på Soria Moria torsdag 19.3. Meld fra ved påmelding om du ønsker å delta på disse arrangementene.

Påmelding:

Deltakerantallet er begrenset til 40
Påmeldingsfrist: 31.1.2015 - kurset er fulltegnet

Det forventes stor interesse for kurset. Ved overtegning vil deltakere blir prioritert ut fra kriterier som beskrevet nedenfor, og ikke ut fra påmeldingstidspunkt ("først til mølla"). Påmelding være innsendt før fristen for å komme med i vurdering.

Påmelding skjer elektronisk ved e-post til kurs.norsam@gmail.com

Oppgi følgende:
- Navn
- Fødselsår
- Stilling
- Arbeidssted
- Behov for overnatting/hotellrom (oppgi evt også behov for ankomst dagen før)
- Deltar på kulturkveld tirsdag 17.3
- Deltar på festmiddag torsdag 19.3

Ved innsending av påmelding vil en motta et automatisk svar som bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Dersom man ikke mottar automatisk svar, forsøk igjen. Endelig tilbud om plass sendes ut i begynnelsen av februar. Ved overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de er kommet i spesialistutdanningen. Videre vil det også bli tatt hensyn til deltakere som ikke har kommet med på tidligere kurs.

Velkommen til kurs!

Kari Jussie Lønning, Siri Helene Hauge og Henning Mørland, kurskomite