Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Administrasjon og ledelse - Kurs F - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 30 januar - 3 februar 2017. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet.
23. oktober 2016
Soria Moria2


Kurs i administrasjon og ledelse arrangeres på Soria Moria i uke 5. Kurset følger samme opplegg som da det tidligere ganger har vært arrangert, og gjennomføres også denne gang i samarbeid med Institutt for helse og samfunn med Universitetet i Oslo. Videre vil flere profilerte helseledere dele sine erfaringer med oss.

Hovedpunkter:
Kurs F, 45 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6400
Kursstart mandag 30.1 kl 1100
Avsluttes fredag 3.2 kl 1400
Om Soria Moria: http://www.soriamoria.no

Faglig program:
Kurset går over en uke, og inneholder i tillegg en skriftlig hjemmeoppgave.

Kursprogram (med forebehold om justeringer): Program Kurs F 2017.pdf
Kursoppgave, forberedelser: Oppgave Kurs F 2017.pdf

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i ledelse som fag og ledelsesteorier. Oversikt over organisering og ledelse av helsetjenesten på samfunnsnivå. Helseøkonomi, finansieringssystemer og økonomisk styring av helsetjenester.

Innhold (emneord): Helsesektorens organisering på statlig og kommunalt nivå. Politisk og administrativ ledelse av helsetjenesten. Statlige og kommunale velferdsordninger. Helseøkonomi, finansieringssystemer og prioritering. Ledelse, ledelsesteori og ledelsesmodeller. Frivillige organisasjoner i helse- og velferdssektoren.

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering.
Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Merk at dette kurset ikke er aktuelt som ledelseskurs for sykehusspesialister.

Praktisk informasjon og priser:
Soria Moria ligger på Voksenkollen høyt over Oslo sentrum på grensen til Nordmarka.
Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1150
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Middag: kr 425 pr dag
Kulturkveld: kr 600
Festmiddag: kr 600

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kveldsarrangement faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt for de som bor på kurshotellet, det gjelder også middager som ikke er felles.

Felles transport mellom Gardermoen og Soria Moria:
Vi setter opp felles transport fra Gardermoen mandag 30.1 kl 1000 og retur etter kursslutt fredag 3.2 kl 1400. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Sosialt program:

 • Kulturkveld tirsdag 31 januar: Omvisning i Den norske opera etterfulgt av middag på restaurant Argent i Operaen, inkl transport fra/til Soria Moria
 • Festmiddag på Soria Moria torsdag 2 februar.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 20.12.2016

Ved overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de har kommet i kursutdanningen.

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Behov for rom på kurshotellet
 • Ønsker å være med fellestransport fra/til Gardermoen
 • Deltar på kulturkveld og/eller festmiddag

Vel møtt til kurs!

Kari Jussie Lønning, Siri Helene Hauge og Henning Mørland
kurskomite