Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Aktuelle seminarer og kurs

På denne nettsiden vil vi legge ut kortfattet informasjon om og lenke til aktuelle samfunnsmedisinske møter og kurs.
24. oktober 2017
Legenes hus

Dette er møter og kurs som ikke er en del av de obligatoriske kursene i spesialiseringen i samfunnsmedisin, og heller ikke er kurs hvor Norsam er arrangør eller medarrangør. Listen vil ikke være fullstendig. Vi har som målsetting at siden jevnlig oppdateres.

Den diagnostiske (u)kulturen
Fagseminar i allmenn- og samfunnsmedisin. København 30.11-1.12. Arrangeres av Fondet ford dansk-norsk samarbeid og TenkeTanken ved AFE i Trondheim.
Se: http://dansk-norsk.no/arrangementer/diagnose