Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Andre kurs og møter vårsemesteret 2013

Her finner du en oversikt over andre aktuelle kurs og møter som arrangeres i løpet av første halvår 2013. Oversikten er ikke komplett. Se også kurskatalogen.
1. februar 2013
IMG_0339.JPG

Her er oversikt over noen aktuelle møter, kurs og konferanser i løpet av første halvår 2013


Den 7. nasjonale  
HELSERETT§KONFERANSEN

Tid og sted: 11. - 12. mars 2013, Radisson Blu Lillehammer Hotel

Målsettingen for konferansen er og har vært å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten, samt danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen.

Temaet for neste års konferane er ”Ansvar, selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten”. Dette er aktuelle og viktige tema som tar opp i seg både organisering, samhandling, ansvarsdeling, klage, sanksjoner, tvang, nasjonal kjernejournal og fastlegens rolle.

Målgruppen for konferansen er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, ansatte i spesialisthelsetjenesten og ledere på de ulike nivå innen den kommunale og statlige helsetjenesten.


For mer informasjon, program og påmelding, se vår nettside:www.cvent.com/d/zcq33dKlinIKT 2013  

Tid og sted: 10.-11. april 2013, Clarion Hotel Bergen Airport

Hovedtemaene for KlinIKT konferansene er det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. Konferansen har vært arrangert 4 ganger tidligere og i 2013 er vertskapet av konferansen flyttet til Helse Bergen hvor temaet er pasientmedvirkning og innovasjon.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og mennesker med ansvar for ledelse, fagutvikling, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren. Konferansen vil også være av interesse for kommunehelsetjenesten, pasientorganisasjoner, politikere og andre med interesse for temaet.

Velkommen til 2 spennende dager i Bergen!

For mer informasjon, program og påmelding, se konferansens webside:
http://www.cvent.com/d/tcqdg5
 

 

”Forskning ved fjæra” - Workshop i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste 2013

Fra 27. – 31. mai 2013 arrangerer Kunnskapssenteret det fjortende nordiske ukekurset i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste på Spa & Resort Holmsbu.

Dette er en flott anledning til å bli bedre til å stille gode spørsmål, og finne forskning som kan hjelpe deg til å svare på det du lurer på i praksis.

Workshopen er tverrfaglig, og har tilbud både til nybegynnere og de som er mer øvet. Deltakere på tidligere workshoper har gitt svært positive evalueringer - vi lover både faglig og sosialt godt utbytte!

Etter kurset kan du:

  • Formulere spørsmål som er viktige for jobben du gjør
  • Finne relevant forskningsbasert kunnskap som kan brukes til å besvare spørsmålene
  • Kritisk vurdere både intern og ekstern validitet (gyldighet) av den forskningsbaserte kunnskapen
  • Bruke gyldig kunnskap til å ta velinformerte beslutninger i klinisk praksis

Kurset tar utgangspunkt i deltakernes egne spørsmål, læringen er problembasert. Tiden brukes først og fremst i smågrupper, men også til egenstudier og i plenum. Gruppene ledes av to erfarne tutorer.
Vi har med oss den ledende internasjonale kapasiteten Gordon Guyatt fra McMaster, Canada (det var han som lanserte begrepet EBM i 1992). På listen over tutorer har vi ellers bl.a.Marjukka Mäkelä, Klaus Witt, (professor i allmennmedisin i København), Atle Klovning, Anders Hernborg, Signe Flottorp, Liv Merete Reinar og Gro Jamtvedt.

Du finner mer informasjon om kurset på Kunnskapssenterets hjemmesider:

http://www.kunnskapssenteret.no/Kurs+og+konferanser/Forskning+ved+fj%C3%A6ra+%E2%80%94+workshop+i+kunnskapsbasert+praksis+og+helsetjeneste.16265.cms

Merk at det er redusert pris for individuell påmelding før 1. mars og mulighet for grupperabatt (minst 3 deltakere).

Kurset er godkjent med 25 poeng for samtlige medisinske spesialiteter.

For påmelding, spørsmål og mer informasjon kontakt:
Kari Håvelsrud telefon: 464 00 444, e-post: kari.haavelsrud@kunnskapssenteret.no

Med vennlig hilsen

Rigmor Berg (kursleder) og Kari Håvelsrud (kurskoordinator)