Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Årsmøte 2015 - Sola

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)Sola, Rogaland 1. september 2014
22. mai 2015
Sola strandhotell 3

Årsmøte i Norsam
Sola Stand Hotel, Rogaland, 1.9.2015 kl 1700

Saksliste:
1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og tellekorps
4. Styrets årsmelding for 2015
5. Økonomi
6. Orientering fra spesialitetskomiteen
7. Endringer av Norsams vedtekter
8. Honorar styre
9. Innmeldte saker
10. Valg av leder, styre og valgkomite for perioden 2015-2017

Saksdokumenter:
Protokoll Norsam årsmøte 2015 sign.pdf
Årsmelding Norsam 2014.pdf
Norsam regnskap 2014 signert .pdf
Revisjonsberetning - Norsam regnskap 2014.pdf
Norsam budsjett 2016.pdf
Forslag reviderte vedtekter Norsam årsmøte 010915.pdf
Endret honorering av Norsam styret.pdf
Statusrapport Norsam antall medlemmer pr 01.12.2014.pdf

Årsmøtet ble arrangert i tilknytning til årsmøtekurset. For mer informasjon om årsmøtekurset se Norsams nettsider under "Andre kurs" / "Årsmøtekurs"