Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Årsmøte i Norsam

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening avholdes i Fredrikstad torsdag 16. juni kl 1700. Møtet er åpent for alle interesserte.
22. mai 2016
Lysbilde1

Årsmøtet er Norsams høyeste myndighet. Årsmøtet arrangeres i tilslutning til årsmøtekurset. Årsmøtet er et åpent møte for alle interesserte og deltakelse på årsmøtekurset er ikke nødvendig.

Det er anledning til å melde inn saker til årsmøtet. Vi ber om at saker som ønskes behandlet sendes inn på e-post til Norsams styre v/leder: henning.morland@gmail.com senest to uker før møtet.

Her finner du årsmøtets nettside med saksliste og saksdokumenter:
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-samfunnsmedisinsk-forening/Arsmoter/Arsmote-2016---Fredrikstad/