Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Årsmøtekurs samfunnsmedisin - Trondheim 7-8 september 2017

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Trondheim 7-8 september 2017. Vi fortsetter tradisjonen med samfunnsmedisinsk kurs kombinert med årsmøtene i LSA og Norsam. Programmet for årets kurs inneholder flere spennende tema.
1. mai 2017
Trondheim Rockheim


De samfunnsmedisinske foreningensleddene i Legeforeningen fortsetter tradisjonen med felles årsmøtekurs. I år skjer dette i Trondheim i starten av september.

Invitasjon og saksdokumenter til årsmøtene vil bli sendt ut fra LSA og Norsam.

Tema for årsmøtekurset er todelt, med fokuse på barn og unges helse torsdag 7.9, og digitalisering og ehelse fredag 8.9. I tillegg har vi foredrag av Jan Sommerfeldt Petersen som er samfunnsmedisiner og nå sjef i Forsvarets sanitet. 

Hovedpunkter:
Kursstart torsdag 7.9.2017 kl 1000
Avsluttes fredag 8.9.2017 kl 1430
Kurssted: Scandic Solsiden hotel, Trondheim

Faglig program:
Foreløpig program samfunnsmedisinsk årsmøtekurs Trondheim 2017.pdf

Kursgodkjenning: Årsmøtekurset søkes godkjent som valgfritt kurs i samfunnsmedisin og allmennmedisin.

Sosialt program:
Torsdag 7.9 etter kurs og årsmøter blir det en kveld på Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk: https://rockheim.no/
Her får vi omvisning og servering. Vi håper flest mulig også deltar på denne delen av årsmøtet. Rockheim ligger i kort gangavstand fra kurshotellet.

Praktisk informasjon og priser:
Scandic Solsiden hotel ligger sentralt i Trondheim. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv. Det vil også være mulig å melde seg på bare en av kursdagene om man ønsker dette, eller ikke har anledning til å delta begge dagene

Priser:
Kursavgift kr 3000 (kr 1500 for én kursdag)
Overnatting med frokost i enkeltrom kr 1090 pr natt
Dagpakke/lunsj kr 400 pr kursdag
Sosialt program: omvisning og middag på Rockheim kr 600

Betaling for overnatting/frokost skjer direkte til hotellet, mens betaling for dagpakke og middager fakturerers fra Norsam sammen med kursavgift.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 01.08.2017

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom Scandic Solsiden?
  • Sosialt program Rockheim 7.9?
  • Hvis ikke annet er oppgitt legger vi til grunn at man deltar på hele årsmøtekurset (begge dager)

Vi ser frem til et spennende kurs og håper å møte mange engasjerte samfunnsmedisinere!

Norsk samfunnsmedisinsk forening