Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Folkehelsearbeid - Kurs C - Asker 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker 7-9 juni 2017. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.
14. februar 2016
Sem gjestegård2


Kurs C arrangeres ved Sem gjestegård og NaKuHel senteret i Asker 7-9 juni. De landlige og naturskjønne omgivelsene ved Semsvannet er godt tilpasset kursets innhold.

Hovedpunkter:
Kurs C, 30 kurstimer
Antall deltakere inntil 40
Kursavgift kr 4300
Kursstart onsdag 7.6 kl 1000
Avsluttes fredag 9.6 kl 1400
Sem gjestegård: http://www.semgjestegard.no/
NaKuHel senteret: http://www.nakuhel.no/

Faglig program:
Kursprogrammet er ikke helt på plass, og vil bli publisert så snart det er klart. Det vil også lbi noen forberedende oppgaver før kurset.

Deltakerne kan legge til grunn disse tidsrammene:
- onsdag 7.6 kl 1000-1730
- torsdag 8.6 kl 0830-1700
- fredag 9.6 kl 0830-1400


Formål:
Kursdeltakerne skal få innføring i prinsipper for forebyggende helsearbeid på individ- gruppe og befolkningsnivå. Gjennomgang av kunnskapsgrunnlag og strategier for folkehelsearbeid.

Kursgodkjenning: Obligatorisk kurs for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Søkes også godkjent som valgfritt for videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Praktisk informasjon og priser:
Sem gjestegård er hovedkurssted. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

For deltakere som bor på Sem gjestegård: Overnatting med frokost i enkeltrom, samt dagpakke/lunsj og middag (helpensjon) kr 2000 pr dag/døgn.

For deltakere som ikke bor på Sem gjestegård: Dagpakke/lunsj kr 400 pr dag.

Vi setter opp felles transport fra Asker stasjon til Sem gjestegård onsdag 7.6 kl 0930 og med retur fredag 9.6 etter kursslutt. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 05.05.2017

Ved eventuell overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de har kommet i kursutdanningen.

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på Sem gjestegård
  • Ønske om felles transport fra/til Asker stasjon

Vel møtt til kurs!

Meera Grepp, kursleder
Bjørg Dysthe, Malin Eberhard Gran, Astrid Nylenna, Bettina Fossberg, kurskomite
Henning Mørland, Norsam