Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Forebyggende helsetiltak og folkehelsearbeid - Kurs C

Utdanningskurs med tema forebygging, helsefremmende tiltak og folkehelsearbeid arrangeres i Oslo 11-13 november 2013. Kurset er en del av det obligatoriske utdanningsprogrammet i samfunnsmedisin.
2. september 2013
oslo2

Velkommen til nytt utdanningskurs i samfunnsmedisin. Dette er Kurs C i kursprogrammet i spesialistutdanningen. Kurset er obligatorisk for utdanningskandidater i samfunnsmedisin. Kurset inneholder 30 kurstimer og gjennomføres over tre kursdager samt en skriftlig hjemmeoppvave i forkant av kurset. Dette kurset er gjennomført en gang tidligere høsten 2011 (tidligere kursnavn Samfmed 8).

Kursprogram:
Kursprogram utdanningskurs C 11-13 nov 2013.pdf

Hjemmeoppgave/forarbeid: 
Hjemmearbeidet og pensumliste Kurs C Forebyggende helse- og folkehelsearbeid 2013.pdf

Kurstimer: 30

Kursgodkjenning:
- Godkjent som obliatorisk utdanningskurs i samfunnsmedisin.
- Godkjent som valgfritt kurs med 30 timer/poeng i allmennmedisin

Oversikt/stikkord:

Mandag 11.11 kl 1000-1800
Introduksjon, forskning, effekt av screeningprogrammer mv.

Tirsdag 12.11 kl 0900-1700
Tiltak mot utsatte befolkningsgrupper, ulikhet i helse, risikofaktorer og risikobefgreper, ulike tiltaksnivåer

Onsdag 13.11 kl 0900-1530
Helserelatert adferd, psykisk helse, folkehelse

Kurssted:

Hotell Scandic KNA, Parkveien 68, 0202 Oslo 
Hjemmeside: http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Oslo/Scandic-KNA

Praktisk informasjon og priser:

Kursavgift kr 3800
Obliatorisk dagpakke/konferansepakke kr 595 pr dag

Det er ikke felles bestilling av overnatting. Kursdeltakere som ønsker å bo på kurshotellet må selv bestille rom på hotellet. Det er reservert et antall rom til deltakere. Oppgi booking-kode OSL111113. Avtalepris kr 1150 pr natt.

Påmelding og deltakerantall:

Deltakerantallet er begrenset til 40
Påmeldingfrist 1.10.2013

Påmelding skjer elektronisk ved e-post til kurs.norsam@gmail.com

Oppgi følgende:
- Navn
- Fødselsår
- Stilling
- Arbeidssted

Ved mottatt påmelding vil man i løpet av kort tid få en bekreftelse i e-post. Endelig tilbud om plass på kurset blir gitt ca 1.10. Ved eventuell overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de er kommet i spesialistutdanningen.

Med vennlig hilsen

Meera Grepp, kursleder
Henning Mørland, Norsam