Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Forlengelse av overgangsordning spesialistregler i samfunnsmedisin

Helsedirektoratet har vedtatt at overgangsordningen for spesialistreglene i samfunnsmedisin forlenges videre med to år, frem til 1. juli 2016. Vedtaket er gode nyheter for mange utdanningskandiater i samfunnsmedisin.
30. juli 2014
regelverk

Statlige helsemydnigheter har vedtatt videre forelengelse av overgangsordning for spesialistreglene. Vedtaket er i samsvar med henvendelse fra de samfunnsmedisinske fagmiljøene. Saken er fremmet av Norsam og spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin gjennom  Legeforeningen.

Det skal presiseres at overgangsordningene nå gjelder tjenstekrav og veiledet utdanningsprogram (veiledningsgruppe), mens det nye kursprogrammet er obligatorisk fra 1.7.2014.

Mer informasjon vil bli publisert på Legeforeningens nettsider for spesialiteten samfunnsmedisin: www.legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Samfunnsmedisin