Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Gledelig utvikling i spesialistgodkjenninger

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin ble revitalisert i 2010 og i de følgende årene har det vært god aktivitet med mange deltakere i veiledningsgrupper og på kurs. Antall nye spesialister viser nå også en god utvikling.
24. november 2016
Utviklings spesialistgodkjenninger


Antall nye spesialistgodkjenninger i samfunnsmedisin har ligget svært lavt gjennom flere år, og fagets fremtidsutsikter har ikke vært gode. Fra 2012 har det vært en fin utvikling når det gjelder spesialistgodkjenninger, men tallene for 2015 viste et tilbakeslag. I 2016 er vi tilbake i god utvikling med 24 nye godkjente spesialister.

Figuren over viser utviklingen.

Alderssammensetningen blant samfunnsmedisinere tilsier at vi vil trenge 20-30 nye spesialister pr år for å kompensere for avgang til pensjonistenes rekker.

Vi oppforderer alle som har gjennomført kravene i videreutdanningen om å sende inn søknad om spesialistgodkjenning til Helsedirektoratet.

Her kan du lese mer om legestatistikk
Oversikt over godkjente spesialister i samfunnsmedisin