Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Global helse - Kurs I (Oslo, 2016)

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 16-19 februar 2016. Dette er Kurs I innenfor det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset.
10. desember 2015
Bilde kursI


Kurs i global helse arrangeres av Folkehelseinsituttet i samarbeid med Norsam. Kurset arrangeres på Radisson Nydalen hotel i Oslo.

Hovedpunkter:
Kurs I, 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 4200
Kursstart tirsdag 16.2 med lunsj kl 1200
Avsluttes fredag 19.2 kl 1430
Om Radisson Blu Nudalen: https://www.radissonblu.com/no/hotellnydalen-oslo

Faglig program:
Kursprogram: Kursprogram Kurs-I .pdf
Forberedende arbeid, litteraturliste: Litteraturliste Kurs-I 2016.pdf

Formål: Kurset skal gi deltakerne innsikt i de viktigste temafeltene innen global helse, herunder; vesentlige aktører, samordnings- og styringsstrukturer og samspill mellom global helse og utenrikspolitikk.

Kursgodkjenning: Obligatorisk kurs for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Søkes også godkjent som valgfritt for videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Praktisk informasjon og priser:
Nydalen ligger litt nord for Oslo sentrum og er lett tilgjengelig med t-bane eller buss. Flybuss F3 fra Gardermoen stopper kort vei fra hotellet.
Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1395
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Fellesmiddag onsdag 17.2: kr 600

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kveldsarrangement faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt for de som bor på kurshotellet.

Sosialt program:
Felles kursmiddag på Nydalen spiseri onsdag 17.2.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 10.02.2016

Ved overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de har kommet i kursutdanningen.

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på kurshotellet
  • Deltar på fellesmiddag 17.2

Vel møtt til kurs!

Harald Siem, kursleder
Ingevild Fjeldheim, kontaktperson
Henning Mørland, Norsam