Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Global helse - Kurs I - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 21-24 november 2017. Dette er Kurs I innenfor det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Det er klart for påmelding.
11. september 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsam. Kurssted er Radisson Nydalen hotel i Oslo.

Hovedpunkter:
Kurs I, 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 5000
Kursstart tirsdag 21.11med lunsj kl 1200
Avsluttes fredag 24.11 kl 1430
Om Radisson Blu Nudalen: https://www.radissonblu.com/no/hotellnydalen-oslo

Faglig program:
Kursprogram: Program - Global helse - Kurs I 2017.pdf
Det utarbeides en litteraturliste til kursdeltagerne og en liste over viktige betegnelser,
begreper og forkortelser som deltakerne forventes å kunne gjøre rede for etter
avsluttet kurs.

Formål: Kurset skal gi deltakerne innsikt i de viktigste temafeltene innen global helse,
herunder; vesentlige globale helseaktører, samordnings- og styringsstrukturer,
samspill mellom global helse og utenrikspolitikk, finansiering globalt og nasjonalt,
bærekraftsmål (SDG), Internasjonal helseberedskap (IHR), migrasjonshelse og
global sykdomsbyrde (GBD).

Kursgodkjenning: Søkes godkjent som obligatorisk kurs for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Videre søkes godkjenning som valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin og arbeidsmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Nydalen ligger litt nord for Oslo sentrum og er lett tilgjengelig med t-bane eller buss. Flybuss F3 fra Gardermoen stopper kort vei fra hotellet.

Det er ikke fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som ønsker å bo på kurshotellet kan bruke denne bestillingslenken.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1310 (avtalepris)
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Kursmiddag torsdag 23.11: kr 600

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kveldsarrangement faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt av deltakere som bor på kurshotellet.

Sosialt program:
Felles kursmiddag torsdag 23.11 (antagelig i Nydalen).

Påmelding:
Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 31.10.2017

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Deltar på kursmiddag 23.11

(Hvis det kommer mange påmeldinger forbeholder arrangøren seg muligheten til å prioritere kursdeltakere som er kommet lengst i spesialistutdanningen)

Vel møtt til kurs!

Kurskomite: Ingvild Fjeldheim, Harald Siem og Karine Nordstrand

Henning Mørland, Norsam