Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Helserett og saksbehandling - Kurs E (Drammen, 2014)

Kurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Drammen i uke 45, 3-7 november 2014. Dette er Kurs E i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.
17. august 2014
Drammen3

Kurs E arrangeres ved Comfort Hotel Union Brygge i Drammen sentrum 3-7 september. Kurset inngår i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Vi ønsker velkommen til kurs. Påmeldingsfrist er 30.9.2014. Påmeldingsfristen er nå utløpt og kurset er mer enn fulltegnet. Ved overtegning vil kursdeltakere med kortest tid til spesialistgodkjenning bli prioritert. Les mer om påmelding nedenfor.

Hovedpunkter:
Kurs E, 45 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6000
Kursstart mandag 3.11 kl 1030
Avsluttes fradag 7.11 kl 1430
Kurssted: Comfort Hotel Union Brygge, nettside: www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort-hotel-union-brygge

Faglig program:
Foreløpig kursprogram med forebehold om endringer: Foreløpig kursprogam Kurs E 2014 v 170814.pdf
Det er to kursoppgaver i tilknytning til kurset, en som gjennomføres i forkant og en i etterkant. Se kursprogrammet.

Det søkes kursgodkjenning som obliatorisk kurs i samfunnsmedisin og valgfritt kurs i allmennmedisin.

For deltakere som tidligere har gjennomført deler av kurset:
Dette kurset er tidligere gjennomført i 2010 og 2012, og ble da begge ganger gjennomført over to kurssamlinger. I 2012 var det noen deltakere som bare fikk deltatt på en av kurssamlingene. Disse kan nå gjennomføre deler av kurset i 2014 og få godkjent de obligatoriske kurskravene på følgende måte:

  • Kursdeltakere som gjennomførte første kurssamling i 2012 (på Gardermoen) deltar på kursdag 4 og 5, dvs torsdag 6.11 og fredag 7.11, og leverer kursoppgave 2.
  • Kursdeltakere som gjennomføre andre kurssamling i 2012 (på Primærmedisinsk uke i Oslo), deltar på kursdag 1, 2 og 3, dvs mandag 3.11-onsdag 5.11, og leverer kursoppgave 1.

Praktisk informasjon og priser:
Comfort Hotel Union Brygge ligger i Drammen sentrum med gangavstand fra togstasjonen. Flytoget går direkte fra Gardermoen.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 882 pr dag (deltakerpris)
Dagpakke/lunsj: kr 430 pr dag (deltakerpris)
Sosialt program og middag (antagelig tirsdag 4.11) kr 500
Festmiddag torsdag 6.11 kr 600
Øvrige middager på hotellet kr 325

Påmelding:

Deltakerantallet er begrenset til 40
Påmeldingfrist 30.9.2014

Det forventes stor interesse for kurset. Ved overtegning vil deltakere blir prioritert ut fra kriteriner som beskrevet nedenfor og ikke ut fra påmeldingstidspunkt ("først til mølla"). Påmelding være innsendt før fristen for å komme med i vurdering.

Påmelding skjer elektronisk ved e-post til kurs.norsam@gmail.com

Oppgi følgende:
- Navn
- Fødselsår
- Stilling
- Arbeidssted
- Behov for overnatting/hotellrom (oppgi evt også behov for ankomst dagen før)
- Deltakelse på sosialt program og festmiddag
- Kursdeltakere som tidligere har gjennomført deler av kurset spesifiserer dette

Ved innsending av påmelding vil en motta et automatisk svar som bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Dersom man ikke mottar automatisk svar, forsøk igjen. Endelig tilbud om plass sendes ut i løpet av de første dagene i oktober. Ved overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de er kommet i spesialistutdanningen. Videre vil det også bli tatt hensyn til deltakere som ikke har kommet med på tidligere kurs.

Velkommen til kurs!

Svein Lie, Linda Endrestad, Pål Christian Ager-Wick og Einar Braaten, kurskomite
Henning Mørland, Norsam