Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Helserett og saksbehandling - Kurs E (Stavanger, 2015)

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 2-6 november 2015. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanninsprogrammet i spesialistutdanningen. Det er nå klart for påmelding.
29. august 2015
Thon Hotel Maritim Stavanger


Vel møtt til nytt kurs i samfunnsmedisin. Kurs E arrangeres i Stavanger i uke 45. Kurset starter mandag 2.11 kl 1030, og avsluttes fredag 6.11 kl 1300.

Faglig innhold:

Kurset er på 45 timer kurstimer som gjennomføres over en ukes kurssamling, med tillegg av to skriftlige kursoppgaver.

Kurset er obligatorisk i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. I tillegg søkes kurset godkjent som valgfritt kurs i allmennmedisin. 

Kursprogram med kursoppgaver: Program Kurs E 2015.pdf

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i offentlig saksbehandling med relevans for egen arbeidssituasjon. Videre skal kurset gi oversikt over helselovgivningen med vekt på samfunnsmedisinske problemstillinger som pasientrettigheter og helsepersonelloven.

 • Juridisk metode og rettsregler
 • Offentlig saksbehandling, forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Enkeltvedtak og klageadgang
 • Oppbygging av og anvendelse av sentralt lovverk i helselovgivning: helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgsloven, pasient- og brukerrettighetsloven
 • Verge og vergemålslol
 • Varsling og meldeplikt
 • Lovregulering av tvang og tiltak mot pasientens samtykke

Praktisk informasjon og priser:

Kurssted er Thon Hotel Maritim i Stavanger. Behov for overnatting ved kurshotellet oppgis ved påmelding. Kursdeltakerne trenger ikke bestille rom her selv. Hotellet har sentral beliggenhet i Stavanger sentrum: http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/norway/stavanger/thon-hotel-maritim/

Antall deltakere: 40
Kursavgift: kr 6200
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Overnatting Thon Hotel Maritim: kr 1195 pr natt inkl frokost

Kursavgift og dagpakke/lunsj faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt for de som bor på kurshotellet.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 4.10.2015

Ved overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de har kommet i kursutdanningen. Deltakere som ikke fikk plass eller meldte forfall fra kurset i fjor har prioritert plass. Ved påmelding kan noen først få en foreløpig bekreftelse, mens endelig tilbud om plass blir gitt etter påmeldingsfristen.

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Behov for rom på kurshotellet

Vel møtt til kurs!

Ole Mathis Hetta, kursleder
Henning Mørland, Norsam