Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Helserett og saksbehandling - Kurs E - Stavanger 2017

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 6-10 november 2017. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanninsprogrammet i spesialistutdanningen. Kursprogrammet er på plass og det er klart for påmelding.
21. august 2017

Vel møtt til nytt kurs i samfunnsmedisin. Kurs E arrangeres i Stavanger i uke 45. Kurset starter mandag 6.11 kl 1030, og avsluttes til lunsj fredag 10.11 kl 1300.

Faglig innhold:

Kurset er på 45 timer kurstimer som gjennomføres over en ukes kurssamling, med tillegg av to skriftlige oppgaver i forkant av kurset.

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialisters etterutdanning

Kursprogram med kursoppgaver: Kursprogram-E-2017-Samfunnsmedisin.pdf

Oppgavebesvarelse sendes kursleder Geir Sverre Braut, e-post: gsb@sus.no

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i offentlig saksbehandling med relevans for egen arbeidssituasjon. Videre skal kurset gi oversikt over helselovgivningen med vekt på samfunnsmedisinske problemstillinger som pasientrettigheter og helsepersonelloven.

 • Juridisk metode og rettsregler
 • Offentlig saksbehandling, forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Enkeltvedtak og klageadgang
 • Oppbygging av og anvendelse av sentralt lovverk i helselovgivning: helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgsloven, pasient- og brukerrettighetsloven
 • Verge og vergemålslol
 • Varsling og meldeplikt
 • Lovregulering av tvang og tiltak mot pasientens samtykke

Praktisk informasjon og priser:

Kurssted er Thon Hotel Maritim i Stavanger. Behov for overnatting ved kurshotellet oppgis ved påmelding. Kursdeltakerne trenger ikke bestille rom selv. Hotellet har sentral beliggenhet i Stavanger sentrum. Nettside: http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/stavanger/thon-hotel-maritim/

Antall deltakere: 40
Kursavgift: kr 7000
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Overnatting Thon Hotel Maritim: kr 1195 pr natt inkl frokost

Sosialt program torsdag 9.11 kl 1800:
Omvisning på Oljemuseet etterfulgt av middag på Bølgen & Moi (samme sted)
Pris kr 600

Kursavgift og dagpakke/lunsj og kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt av de som bor på kurshotellet.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 5.10.2017

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Behov for rom på kurshotellet (gi også beskjed dersom du ønsker å komme før mandag 6.11)
 • Deltar på kursmiddag 9.11

Vel møtt til kurs!

Geir Sverre Braut
Henning Mørland, Norsam