Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Hva er samfunnsmedisin?

Tidsskriftet Michael som utgis av Det norske medisinske selskap har nylig utgitt et temanummer med denne tittelen. Temaheftet er nyttig lesing får både erfarne og nye samfunnsmedisinere.
26. mai 2016
Michael_2-16_omslag


Ordet samfunnsmedisin brukes på flere måter. Det betegner både en medisinsk spesialitet, et arbeidsområde i helsetjenesten og helseforvaltningen, et undervisningsfag og et forskningsfelt.

Michael nr 2/2016 inneholder bidrag fra fagpersoner som belyser samfunnsmedisin fra ulike synsvinkler. Her er det bidrag fra fagpersoner innenfor akademi, helseforvaltning og praktikere innenfor samfunnsmedisin.

Michael er fritt tilgjengelig på internett i fulltekstversjon: http://www.dnms.no/

Norsam har også bestilt et opplag av heftet i papirversjon til distribusjon i veiledningsgrupper og på kurs. Vi håper dette kan være nyttig og inspirerende lesing.

Norsam takker Magne Nylenna for initiativ og inspirerende redaktørarbeid med utgivelsen.