Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

I lys av samhandlingsreformen...

Norsam arrangerer ny erfaringskonferanse 5. mars 2013 på Gardermoen. Samhandlingsreformen er inne i sitt andre år, og vi inviterer til fagseminar for oppfølging og erfaringsutveksling. Her finner du program og presentasjoner.
27. november 2012
samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen er inne i sitt andre år. Norsam arrangerte en erfaringskonferanse for kommuneoverleger og andre engasjerte samfunnsmedisinere på Gardermoen 9. februar 2012. Vi hadde da fokus på kommuneoverlegens rolle, fastlegeordning, oversikt over helsetilstanden i kommunene og IKT-utfordringer. Vi gjentar arrangementet, og inviterer til nytt dagsseminar på Gardermoen (Park Inn hotell) tirsdag 5. mars 2013 kl 10-18.

I lys av samhandlingsreformen…

... Forebyggende innsats og folkehelsearbeid i samhandlingsreformen
- hvor står vi og hvor går vi? (kl 10-13)
Innledninger v/
- Marit Rognerud, Bydel Søndre Nordstrand
- Tord Moltumyr, Meland kommune
- Christer Bakke Frantzen, samhandlingskoordinator Helse Vest
- Gruppediskusjoner/erfaringsutveksling
- Oppsummering i plenum

Lunsj kl 13-­14

Samhandling og medvirkning, teori og praksis (kl 14‐15)
Roar Amdam, Høgskolen i Volda

…. Hvordan går det med legevakt og akuttmedisin utenfor sykehus (kl 15‐18)
Innledninger v/
- Jan Magne Linnsund, Oslo legevakt
- Helen Brandstorp, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
- Steinar Hunskår, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
- Gruppediskusjoner/erfaringsutveksling
- Oppsummering i plenum

Middag for de som ønsker og har anledning kl 1830

Program: Program Norsam kurs-erfaringskonferanse 5. mars 2013.pdf

Presentasjoner fra seminaret:
Folkehelse og psykisk helse - Marit Rognerud.pdf
Erfaring samhandlingsreformen Tord Moltumyr .pdf
Et veiskille for legevakt Helen Brandstorp.pdf
Førebyggjande innsats perpektiv fra vest Christer Bakke Frantzen.pdf
Samhandling og medverking Roar Amdam.pdf

Erfaringskonferansen er godkjent som med 8 timer / valgfrie kurspoeng for videre- og etterutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin.

Kursavgift: Det betales en egenandel på kr 500 for deltakelse på konferansen som også dekker lunsj og kaffepauser. For de som også ønsker å delta på felles middag er egenandelen kr 750 for konferanse og middag.

Konferansestedet, Park Inn hotell, ligger på selve flyplassen med gangavstand fra terminal og togstasjon.

Velkommen til kurs!

Med vennlig hilsen styret i Norsam