Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Innhold i samfunnsmedisinske stillinger

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin har vind i seilene, og den økte aktiviteten har aktualisert behovet for avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger. Vi inviterer til møte/kurs om dette på Gardermoen torsdag 18. april 2013.
15. mars 2013
samfunnsmedisinere på tur
Samfunnsmedisinere på tur

Det er stor interesse for spesialistutdanning i samfunnsmedisin med høy aktivitet i veiledningsgrupper og på utdanningskurs. Den økte aktiviteten har aktualisert diskusjonen om innhold i samfunnsmedisinske stillinger. Diskusjonene berører utdanningskandidater, veiledere, institusjoner, fagmiljøene og helsemyndighetene.

I samarbeid med spesialiteskomiteen i samfunnsmedisin, inviterer Norsam til ettermiddagsmøte på Gardermoen 18.4.2013 kl 1400-1930. Møtet legger opp til bred diskusjon og brukermedvirkning. Legeforeningens utdanningsavdeling og Helsedirektoratet er også invitert. Se program

Møtet søkes godkjent som tellende kurs i samfunnsmedisin, slik at deltakere med lang reisevei har mulighet til å søke reisestøtte. Vi har behov for å vite hvem som kommer, og ber om påmelding innen fredag 12.4.2013. Det er ikke kursavgift.

Send påmelding i e-post til kurs.norsam@gmail.com

Vi ser frem til et spennende møte og gode diskusjoner

Med vennlig hilsen
Frantz Leonard Nilsen, leder av spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin
Henning Mørland, leder av Norsam