Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Innhold i samfunnsmedisinske stillinger

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin har vind i seilene, og den økte aktiviteten har aktualisert behovet for avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger. Norsam og spesialitetskomiteen gjennomførte seminar på Gardermoen torsdag 18. april 2013.
15. mars 2013
samfunnsmedisinere på tur
Samfunnsmedisinere på tur

Det er stor interesse for spesialistutdanning i samfunnsmedisin med høy aktivitet i veiledningsgrupper og på utdanningskurs. Den økte aktiviteten har aktualisert diskusjonen om innhold i samfunnsmedisinske stillinger. Diskusjonene berører utdanningskandidater, veiledere, institusjoner, fagmiljøene og helsemyndighetene.

I samarbeid med spesialiteskomiteen i samfunnsmedisin, inviterer Norsam til ettermiddagsmøte på Gardermoen 18.4.2013 kl 1400-1930. Møtet legger opp til bred diskusjon og brukermedvirkning. Legeforeningens utdanningsavdeling og Helsedirektoratet er også invitert. Se program

Her er presentasjoner fra seminaret:
Spesialistutdanning samfunnsmedisin Henning Mørland.pdf
Samfunnsmedisinske stillinger Magne Nylenna.pdf
Militærmedisin Håkon Lund.pdf
Samfunnsmedisinske stillinger Frantz L Nilsen.pdf