Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Internasjonal helse - Kurs I

Samfunnsmedisinkurs med tema internasjonal helse arrangeres i Bergen 5-7 mai 2014. Dette er Kurs I i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Vi inviterer til spennede dager i Bergen i mai. Det har vært stor interesse for kurset og det er allerede mange påmeldte. Pr 23.3 er det opprettet venteliste ut fra prioritet.
17. februar 2014
Legeneshus-Huset

Velkommen til nytt utdanningskurs i samfunnsmedisin. Dette er Kurs I i spesialistutdanningen. Kurset er obligatorisk for utdanningskandidater i samfunnsmedisin. Kurset inneholder 30 kurstimer og gjennomføres over tre kursdager samt en skriftlig hjemmeoppvave i forkant av kurset. Dette kurset er gjennomført tidligere i 2012 (tidligere kursnavn Samfmed 9).

Nøkkelinformasjon:
Kurssted: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5022 Bergen
Kurstimer: 30
Kursstart: Mandag 5.5.2014 kl 1000
Kursslutt: Onsdag 7.5.2014 kl 1500
Påmeldingsfrist: 15.4.2014
Kursavgift kr 3800

Faglig program og læringsmål:
Mandag 5 mai: Norsk offentlig helsearbeid og NGO
Tirsdag 6 mai: Forskning og utvikling
Onsdag 7 mai: Samfunnsmedisinerens rolle i internasjonal helse

Kursprogram er vedlagt: Program Kurs I - Internasjonal helse pr 8.4.pdf

Kursoppgave som gjennomføres før kurset: Kursoppgave Kurs I 2014.pdf

Litteratur for kursoppgave:
Global helse i norsk forvaltning.pdf
Global helse i utenriks- og.pdf
Global helse og utenrikspolitikk.pdf
Tusenårsmålene for helse - rekker vi dem innen 2015.pdf
Helse som utenrikspolitikk.pdf
Internasjonal satsing for bedre helse - Norges rolle.pdf

Kursgodjenning: obligatorisk i samfunnsmedisin, søkes godkjent som valgfritt kurs i allmennmedisin.

Praktisk informasjon / kurssted:

Kurssted er Legenes hus, Kalfarveien 37 i Bergen. 

http://www.sottogsalt.no/legeneshus/

Det er ikke felles bestiling av overnatting. Kursdeltakerne bestiller selv overnatting, og det er gangavstand fra sentrumshotellene.

Alle kursdeltakere betaler lunsj og konferanse/dagpakke (kr 450 pr kursdag) som faktureres sammen med kursavgift fra Norsam.

Vi inviterer til festmiddag på Legenes hud tirsdag 6 mai. Pris kr 600 (merk ny pris i forhold til tidligere annonsering)

Reise bestilles og betales av den enkelte, husk å benytte rimelig alternativ.

Reise- og oppholdsutgifter kan søkes refundert fra Utdanningsfond II.

Påmelding og deltakerantall:

Deltakerantallet inntil 70
Fulltegnet pr 23.3. Det er opprettet venteliste etter prioritet (gjenstående tid av spesialistutdanning)

Påmelding skjer elektronisk ved e-post til kurs.norsam@gmail.com

Oppgi følgende:
- Navn
- Fødselsår
- Stilling
- Arbeidssted
- Deltar på festmiddag tirsdag 6. mai

Ved mottatt påmelding vil man i løpet av kort tid få en bekreftelse i e-post.

Med vennlig hilsen

Signe Marit Stephanides, Vilhelm F Koefoed, Kjell Arne Johansson, Karina Koller Løland (kurskomite)
Henning Mørland (Norsam)