Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin - Kurs A

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres på Nidaroskongressen i Trondheim 23-25 oktober 2013. Kurset gir innføring i samfunnsmedisin, faglig innhold og spesialistutdanning.
2. juni 2013
Nidaroskongr

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres årlig, og inngår som en del av de primærmedisinske fagkongressene - Primærmedisinsk uke (partallsår) og Nidaroskongressen (oddetallsår). Det anbefales at kurset gjennomføres tidlig i spesialistutdanningen. Kurset er også relevant for allmennmedisinere og andre som ønsker innblikk i samfunnsmedisin.

I 2013 gjennomføres kurset på Nidaroskongressen 23-25 oktober. For informasjon, program og påmelding se: http://www.nidaroskongressen.no/hjem.cfm 
Introduksjonskurs i samfunnsmedisin finnes under Faglig program / Emnekurs

Velkommen til kurs!
Tove Røsstad, kursleder
Henning Mørland, Norsam