Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Introduksjonskurs - Kurs A (Fredrikstad, 2016)

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres i Fredrikstad 15-17 juni 2016. Dette er kurs A i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.
16. mars 2016


Introduksjonskurs i samfunnsmedisin anbefales gjennomført tidlig i spesialistutdanningen for leger i spesialisering i samfunnsmedisin. Kurset er også aktuelt for andre som ønsker innføring i samfunnsmedisin, selv om de nødvendigvis ikke er i gang med spesialistutdanning.

Kurs A arrangeres på forsommeren i Fredrikstad. Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres som et parallelt kurs og det vil være felles sosialt program for kursene.

Hovedpunkter:
Kurs A, 25 kurstimer
Antall deltakere inntil 30
Kursstart onsdag 15.6 kl 1030 (registrering fra 0930)
Avsluttes fredag 17.6 kl 1420
Kurssted: Quality hotel Fredrikstad www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-fredrikstad Kursavgift kr 4200

Faglig program:
Kursprogrammet (med forbehold om justeringer): Program Kurs A 2016 .pdf

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Obligatorisk kurs i spesialistutdanning med 25 kurstimer
Allmennmedisin: Godkjent med 25 valgfrie poeng til videre- og etterutdanningen

Praktisk informasjon og priser:
Quality hotel ligger i Fredrikstad sentrum med kort gangavstand fra jernbanestasjonen. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Priser:
Kursavgift kr 4200
Overnatting med frokost i enkeltrom kr 980 pr natt
Dagpakke/lunsj kr 400 pr kursdag
Middag på Majoren i Gamlebyen onsdag 15.6 kr 400
Festmiddag på Slippen torsdag 16.6 kr 600

Betaling for overnatting/frokost skjer direkte til hotellet, mens betaling for dagpakke og middager fakturerers fra Norsam sammen med kursavgift.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 15.05.2016

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom Quality Hotel Fredrikstad?
  • Deltar på kursmiddag på Majoren onsdag 15.6?
  • Deltar på festmiddag på Slippen torsdag 16.6?

Vel møtt til kurs!

Anne Kristine Nitter, Sofie Danielsen, Lise Storhaug, Barbro Kvaal, Grete Vidar, Karianne Jenseg-Bergmann, Svein Rønsen og Astrid Rutherford (kurskomite)

Henning Mørland, Norsam