Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling - Kurs G

Nordland Legeforening og Norsam arrangerer obligatorisk kurs G i uke 40, fra 29 september til 3 oktober 2014 i Bodø. Det er fortsatt noen ledige plasser og mulighet for å melde seg på kurset.
27. mars 2014
Bodø2


Norsam har inngått samarbeid med Nordland legeforninge om arrangering av obligatoriske kurs i samfunnsmedisin. Dette bidrar til et styrket kurstilbud. Første resultat av dette samarbeidet er Kurs G som arrangeres i Bodø i uke 40. (Vi er klar over at dette faller i skolens høstferie i flere deler av landet).

Vi har etter beste evne prøvd å få til et aktuelt og spennende kurs med engasjerte innledere. Det er lagt vekt på medietrening og 2. - 3.10 er i stor grad viet til teori rundt det å jobbe i forhold til media og praktiske øvelser. Tine Dommerud i Aftenposten kommer og skal fortelle litt fra sine år som helsejournalist. og nyhetsredaktør i Dagens Medisin. Kommunikasjonssjef Knut Braaten i Legeforeningen vil orientere om hva han og samfunnspolitisk avdeling i Legenes Hus kan bidra med.

Kursprogram ved annonsering av kurset finner du her: Program Kurs G Bodø okt-2014.pdf
For oppdaterte opplysninger se Nordland legeforenings nettsider.

Nordland legeforening er ansvarlig arrangør og mer informasjon om kurset og påmelding finner du på denne nettsiden: http://www.legeforeningen.no/lokal/nordland/Kurs-/Obligatorisk-kurs-G-i-samfunnsmedisin/

Velkommen til kurs!

Jarand Gjestland, Hege Kristin Aune Jørgensen, Raymond Dokmo og Tove Myrbakk (kurskomite)
Henning Mørland (Norsam)