Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Kurs C i Stavanger i august er avlyst

Obliatorisk kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeidet skulle vært arrangert i Stavanger 26-28 august. Vi beklager at kurset likevel ikke kan gjennomføres.
9. april 2014
UiS


Norsam hadde inngått samarbeid med Universitetet i Stavanger om arrangering av Kurs C som arrangeres i Stavanger 26-28 august 2014. Dessverre viser det seg at kurset likevel ikke kan gjennomføres.

Vi beklager de ulemper dette medfører for dere som hadde planlagt å ta kurset. Norsam arbeider med en alternativ måte å få gjennomført kurset på.

Henning Mørland (Norsam)