Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H (Stavanger/Oslo, 2015)

Kurs H - metodekunnskap og kunnskapshåndtering - arrangeres over to kurssamlinger i Stavanger 19-21 januar og Oslo 11-12 februar 2015. Kurset er en del av det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.
9. november 2014
Stavanger4


Kurs H består av to kurssamlinger og en skriftlig oppgave mellom disse. Det er til sammen 5 dager med kursundervisning. Alle delene av kurset må gjennomføres. Kurset inngår i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Påmeldingsfristen var 30.11.2014. Kurset er fulltegnet.

Hovedpunkter:
Kurs H, 50 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6000

Kurssamling 1 - Stavanger
Kursstart mandag 19.1 kl 1030
Avsluttes onsdag 21.1 kl 1530

Kurssamling 2 - Oslo
Kursstart onsdag 11.2 kl 1000
Avsluttes torsdag 12.2 kl 1800
(Merk tidspunktene, denne kurssamlingen består av to lange kursdager, hvilket skyldes komprimering fra tre kursdager)

Faglig program:
Foreløpig kursprogram med forebehold om endringer: Program Kurs H 2015 v051214.pdf
Det vil også være forberedende arbeid og skriftlig oppgave til dette kurset.

Kursgodkjenning:
- 50 timer som obliatorisk kurs for leger i spesialistering i samfunnsmedisin
- 40 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Praktisk informasjon og priser:
Kurssamlingen i Stavanger er på Hotel Alstor litt utenfor sentrum. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv. Nettside: www.firsthotels.no/alstor

Overnatting med frokost i enkeltrom: kr 1190 pr natt
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Middag: kr 380 pr dag

Kurssamlingen i Oslo gjennomføres første dag (onsdag 11.2) på Scandic Holberg Hotel (tidligere Rica Holberg hotel), mens andre dag (torsdag 12.2) er på Kunnskapssenteret. Det er ikke felles bestilling av hotell ved denne kurssamlingen, og deltakerne må selv ordne overnatting.
Pris for dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag

Påmelding:

Deltakerantallet er begrenset til 40
Kurset er fulltegnet. Påmeldingfrist var 30.11.2014

Det forventes stor interesse for kurset. Ved overtegning vil deltakere blir prioritert ut fra kriteriner som beskrevet nedenfor og ikke ut fra påmeldingstidspunkt ("først til mølla"). Påmelding være innsendt før fristen for å komme med i vurdering.

Påmelding skjer elektronisk ved e-post til kurs.norsam@gmail.com

Oppgi følgende:
- Navn
- Fødselsår
- Stilling
- Arbeidssted
- Ønsker overnatting/hotellrom i Stavanger (ja/nei)

Ved innsending av påmelding vil en motta et automatisk svar som bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Dersom man ikke mottar automatisk svar, forsøk igjen. Endelig tilbud om plass sendes ut i begynnelsen av desember. Ved overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de er kommet i spesialistutdanningen. Videre vil det også bli tatt hensyn til deltakere som ikke har kommet med på tidligere kurs.

Velkommen til kurs!

Ole Mathis Hetta og Geir Sverre Braut, kursledere Stavanger
Eva Denison og Rigmor Berg, kursledere Kunnskapssenteret
Henning Mørland, Norsam