Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H

Utdanningskurs i samfunnsmedisin med tema metodekunnskap og kunnskapshåndtering arrangeres over to kurssamlinger i september 2013. Første kurssamling er i Tromsø 2-4 september og andre kurssamling i Oslo 16-18 september. Her finner du informasjon om kurset, program og presentasjoner.
2. mai 2013
Rica Tromsø 2

Kurs H i kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Kurset er obligatorisk for utdanningskandidater i samfunnsmedisin. Kurset inneholder 50 kurstimer og gjennomføres over to kurssamlinger samt en skriftlig oppgave. Samtlige deler må gjennomføres for å få kursgodkjenning. Dette kurset er gjennomført en gang tidligere høsten 2011 (tidligere kursnavn Samfmed 4).

Innhold og program:

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innsikt i grunnleggende epidemiologi og statistikk, kjennskap til kunnskapskilder og bruk av disse, studiedesign og tolkning av resultater.

Innhold:
- Helseregistre
- Mål på helsetilstand, risikofaktorer og sykdom i befolkningen
- Helseøkonomisk analysemetoder
- Effekt, effektivitet og nytte av ulike helsetilbud
- Metaanalyser og studiedesign
- Lesing og vurdering av vitenskapelige publikasjoner
- Samfunnsvitenskapelige metoder som intervju, spørreskjema og fokusgruppe

Foreløpig kursprogram:
Kurs H Foreløpig program del 1 Tromsø 2-4 sept 2013 .pdf
Kurs H program Oslo 16-18 sept 2013.pdf

Hjemmeoppgave: Hjemmeoppgave Kurs H 2013.pdf

Presentasjoner Tromsø:
Introduction and descriptive statistics - Vinjar Fønnebø.pdf
Confounding and interaction - Vinjar Fønnebø.pdf 
Helseregistre - Camilla Stoltenberg.pdf 
Forbruk av helsetenester - Olav Helge Førde.pdf
Epidemiologi - Inger Njølstad.pdf
Kvalitativ forskning - Olaug Lian.pdf

Helsefortellinger artikkel - Olaug Lian.pdf

Presentasjoner Kunnskapssenteret/Oslo:
Bruk og tolkning av meta-analyser - Jan Odgaard-Jensen.pdf
Forskningsmetoder - Eva Denison.pdf
EBP kurs Cochrane Library - Ingrid Harboe.pdf
Helsebiblioteket - Ingrid Moen Rotvik.pdf
Intro til metodekunnskap for samfunnsmedisinere - Signe Flottorp.pdf
Helsebibliotket - emnebibliotek samf med og folkehelse - Anders Smith.pdf
Kjernespørsmål og PICO - Eva Denison.pdf
Kunnskapsbasert folkehelse - Eva Denison.pdf

 

Nøkkelinformasjon:

Kurssamling 1 i Tromsø
Kurssted: Rica Ishavs hotell
Kursstart: Mandag 2.9.2013 kl 1030 (registrering fra 0900)
Kursslutt: Onsdag 4.9.2013 kl 1530

Kurssamling 2 i Oslo
Kurssted: Kunnskapssenteret (i lokaler til det gamle Rikshospitalet)
Kursstart: Mandag 16.9.2013 kl 1130
Kursslutt: Onsdag 18.9.2013 kl 1200

Kurstimer: 50
Kursgodkjenning: Obliatorisk utdanningskurs i samfunnsmedisin. Det søkes også om godkjenning som valgfritt kurs i allmennmedisin.

 

Praktisk informasjon og priser:

Påmelding skjer til hele kurset (begge kurssamlinger).
Kursavgift kr: 5800

For kurssamlingen i Tromsø er det felles bestilling av hotellrom ved kurshotellet, Rica Ishavshotell. Oppgi ved påmelding om du ønsker å bo på kurshotellet. Pris pr døgn kr 1255 som gjøres opp direkte med hotellet.

Kurssamlingen i Oslo gjennomføres ved Kunnskapssenteret. Det er ikke felles bestilling av hotellrom, men en rekke hoteller befinner seg i kort avstand fra kursstedet, f.eks Radisson Holberg.

Dagpakke/konferansepakke utgjør kr 575 pr dag for Tromsø-samlingen og kr 150 pr dag for Oslo-samlingen, samlet beløp for hele kurset kr 2175 som faktureres sammen med kursavgiften.

Kursmiddager/sosiale arrangement, oppgis ved påmelding
- Kursmiddag og "Polariaopplevelsen", Polaria Tromsø mandag 2.9 kl 2000, kr 400
- Festmiddag, Skarven kulinariske, Tromsø tirsdag 3.9 kl 1900, kr 600
- Kursmiddag, Restaurant Eik, Oslo tirsdag 17.9 kl 2000, kr 400

Påmelding og deltakerantall:

Deltakerantallet er begrenset til 40
Påmeldingfrist 1.6.2013

Kurset er fulltegnet ved påmeldingsfristens utløp. Etteranmeldte vil bli satt på venteliste.

Påmelding skjer elektronisk ved e-post til kurs.norsam@gmail.com

Oppgi følgende:
- Navn
- Fødselsår
- Stilling
- Arbeidssted
- Ønsker hotellrom på Rica Ishavshotell i Tromsø 2-4 sept 2013 (ja/nei)
- Deltar på kursmiddag/Polariaopplevelsen, mandag 2.9.2013 (ja/nei)
- Deltar på festmiddag, Skarven kulinariske, tirsdag 3.9.2013 (ja/nei)
- Deltar på kursmiddag, Restaurant Eik Oslo, tirsdag 17.9.2013 (ja/nei)

Velkommen til kurs!

Inger Hilde Trandem, Jan Håkon Juel og Trond Brattland (Tromsø)
Rigmor Berg og Eva Denison (Kunnskapssenteret)
Henning Mørland (Norsam)