Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B (Fevik, 2015)

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Fevik 7-10 september 2015. Dette er Kurs B i det obligatoriske kurspogrammet i samfunnsmedisin. Det er klart for påmelding.
14. juni 2015
Strand hotel 3

Vel møtt til nytt kurs i samfunnsmedisin. Kurs B er tilbake i Fevik hvor kurset ble arrangert i 2010 og 2012, mens kurset i 2014 ble arrangert i Kristiansand. Årets kurs bygger på tidligere kurs.

Kurset arrangeres fra mandag 7. september og starter med lunsj kl 1200.
Kurset avsluttes torsdag 10. september med lunsj kl 1230.

Faglig program og flere detaljer: Program kurs B 2015 pr 260515.pdf

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Obligatorisk kurs i spesialistutdanningen med 35 kurstimer
Allmennmedisin: Valgfritt kurs i videre- og etterutdanningen med 30 kurspoeng

Kurssted er Strand Hotel Fevik: http://strandhotelfevik.no/

Behov for overnatting ved Strand Hotel Fevik oppgis ved påmelding. Kursdeltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Kursledelsen vil arrangere felles transport fra og til Kjevik lufthavn:
- Mandag 7.9 avreise Kjevik kl 1100, til Fevik ca 1135
- Torsdag 10.9 avreise Fevik kl 1330, til Kjevil ca 1405

Priser:

 • Kursavgift kr 5400
 • Pakkepris for overnatting i enkeltrom inkludert frokost, lunsj, middag  og konferansepakke kr 1595 pr døgn
 • Lunsj og konferansepakke for deltakere som ikke bor på hotellet kr 425 pr dag
 • Middag for deltakere som ikke bor på hotellet kr 395 pr dag

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 15.7.2015

Ved overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de har kommet i kursutdanningen. Deltakere som ikke fikk plass eller meldte forfall fra kurset i fjor har prioritert plass. Ved påmelding vil noen først få en foreløpig bekreftelse, mens endelig tilbud om plass blir gitt etter 15.7.2015.

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Overnatting på kurshotellet
 • Felles transport fra/til Kjevik lufthavn (se tider ovenfor)

Vel møtt til kurs!

Kursledelse:
Anne-Sofie Dannevig Syvertsen, Fylkeslege, Aust-Agder
Kristian Hagestad, tidligere Fylkeslege, Vest-Agder
Vegard Vige, Kommuneoverlege, Grimstad kommune
Harald Reiso, fastlege Arendal, samfunnsmedisiner

Norsam:
Henning Mørland