Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B (Fevik, 2016)

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Fevik 12-15 september 2016. Dette er Kurs B i det obligatoriske kurspogrammet i samfunnsmedisin.
1. juni 2016
Strand Hotel 1


Kurs B arrangeres også i år i Fevik, og kurset bygger på gode erfaringene fra tidligere års kurs. Et spennende faglig program kombineres seiltur og byvandring med historisk preg i Arendal.

Kurset starter med lunsj kl 1200 mandag 12 september
Kurset avsluttes med lunsj kl 1230 torsdag 15 september

Faglig program og forberedelser til kurset: Program Kurs B 2016.pdf

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: 35 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

Kurssted er Strand Hotel Fevik: http://strandhotelfevik.no/

Behov for overnatting ved Strand Hotel Fevik oppgis ved påmelding. Kursdeltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Kursledelsen vil arrangere felles transport fra og til Kjevik lufthavn:
- Mandag 12.9 avreise Kjevik kl 1100, til Fevik ca 1135
- Torsdag 15.9 avreise Fevik kl 1315, til Kjevil ca 1400

Priser:

 • Kursavgift kr 5400
 • Pakkepris for overnatting i enkeltrom inkludert frokost, lunsj, middag  og konferansepakke ca kr 1600 pr døgn
 • Lunsj og konferansepakke for deltakere som ikke bor på hotellet kr 400 pr dag
 • Middag for deltakere som ikke bor på hotellet ca kr 400 pr dag

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 10.8.2016

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Overnatting på kurshotellet
 • Ønsker å delta på felles transport fra/til Kjevik lufthavn (se tider ovenfor)

Vel møtt til kurs!

Kursledelse:
Anne-Sofie Dannevig Syvertsen, Fylkeslege, Aust-Agder
Kristian Hagestad, tidligere Fylkeslege, Vest-Agder
Vegard Vige, Kommuneoverlege, Grimstad kommune
Harald Reiso, fastlege Arendal, samfunnsmedisiner

Norsam:
Henning Mørland