Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B

Samfunnsmedisinkurs med temaene miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap og planarbeid arrangeres i Kristiansand 8-11 september 2014. Mer informasjon om kurset, program og påmelding finnes her.
29. mai 2014
Rica dyreparken hotel

Kurs B arrangeres på Rica Dyreparken hotel utenfor Kristiansand fra 8-11 september. Kurset inngår i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin.Vi ønsker velkommen til kurs, og det er klart for påmelding. Påmeldingsfrist er 1.7.2014, og ved overtegning vil kursdeltakere med kortest tid til spesialistgodkjenning bli prioritert. Les mer om påmelding nedenfor.

Hovedpunkter:
Kurs B, 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 5200
Kursstart mandag 8.9 kl 1200
Avsluttes torsdag 11.9 kl 1230
Kurssted: Rica Dyreparken hotel, nettside: http://www.ricadyreparkenhotel.no/

Kursprogram:
Kursprogram: Program Kurs B 2014 pr 200514.pdf
Det vil også være forarbeid/hjemmearbeid på dette kurset. Se programmet for nærmere opplysninger.

Det søkes kursgodkjenning som obliatorisk kurs i samfunnsmedisin og valgfritt kurs i allmennmedisin

Praktisk informasjon:
Rica Dyreparken hotel ligger litt utenfor Kristiansand (ca 12 km fra sentrum) med kort avstand til Kjevik lufthavn (8 km) og med bussforbindelse.

Deltakerpris kurshotell: kr 1345 pr døgn for helpensjon (overnatting, frokost, lunsj/dagpakke og middag)
Deltakerpris dagpakke/lunsj: kr 350 pr dag (for kursdeltakere som ikke bor på hotellet)
Deltakerpris middag: kr 350 pr dag (for kursdeltakere som ikke bor på hotellet) 

Se kursprogrammet for nærmere opplysninger om middag og sosialt program.

Påmelding:

Deltakerantallet er begrenset til 40
Påmeldingfrist 1.7.2014

Det er stor interesse for kurset, og pr 22.6 er kurset allerede betydelig overtegnet. Påmeldinger som mottas etter 1.7 kan ikke regne med å få plass.

Påmelding skjer elektronisk ved e-post til kurs.norsam@gmail.com

Oppgi følgende:
- Navn
- Fødselsår
- Stilling
- Arbeidssted
- Behov for overnatting/hotellrom (oppgi evt også behov for ankomst dagen før)

Ved mottatt påmelding vil man i løpet av kort tid få en bekreftelse i e-post. Endelig tilbud om plass blir gitt i begynnelsen av juli. Ved eventuell overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de er kommet i spesialistutdanningen.

Med vennlig hilsen

Harald Reiso, Anne Sofie Syvertsen, Kristian Hagestad og Vegard Vige, kurskomiteen
Henning Mørland, Norsam