Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Obligatoriske kurs i 2014

Kurstilbudet i 2014 er styrket, og det gjennomføres 6 obligatoriske kurs i spesialistutdanningen. Styret arbeider fortløpende med spesialistutdanningen, og har fått på plass en utvidelse av kurstilbudet gjennom samarbeid med Nordland legeforening.
28. november 2013
IMG_2720.JPG


Følgende obligatoriske kurs gjennomføres i 2014:
(i kronologisk rekkefølge)

- Kvalitetsarbeid og tilsyn (Kurs D)
Sola, Rogland 18-20 februar, arrangør Norsam

- Internasjonal helse (Kurs I)
Bergen 5-7 mai, arrangør Norsam

- Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap og planarbeid (Kurs B)
Kristiansand 8-11 september, arrangør Norsam

- Rådgivning, samhandling og kommunikasjon (Kurs G)
Bodø 29 sept - 3 okt, arrangør Nordland legeforening

- Introduksjonskurs (Kurs A)
Oslo 22-24 oktober, inngår i Primærmedisinsk uke 2014

- Helserett og saksbehandling (Kurs E)
Drammen 3-7 november, arrangør Norsam

Det var også planlagt gjennomført kurs i Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (Kurs C) i Stavanger 26-28 august med arrangør Universitetet i Stavanger. Dette kurset må dessverre avlyses.

(Norsam er klar over at to av kursene sammenfaller med skolenes vinter- og høstferie i deler av landet. Kursene er likevel lagt til disse tidspunktene av hensyn til kurskomite og hotell).

En oppdatert oversikt finnes på Norsams nettsider, velg fane Obligatoriske kurs øverst på siden. Her finnes en samlet oversikt over kursene, både kurs som har vært gjennomført og kurs som kommer. Det er lenker videre til nettsidene for hvert enkelt kurs.

Etter hvert som kursene annonseres opprettes det egne nettsider for hvert kurs med praktisk informasjon, faglig program og påmelding. Kurs som har annen arrangør enn Norsam vil ha egne påmeldingsløsninger.

Nederst på Norsams hovedside finnes oversikt over obligatoriske kurs og andre kurs under Kalender. Legeforeningens kurskatalog oppdateres også løpende.