Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Obligatoriske kurs i 2018 - samfunnsmedisin

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin gjennomføres også i 2018. Kursprogrammet er nå klart.
29. oktober 2017
IMG_3308.JPG


Her er kursoversikt for 2018. Fem obligatoriske kurs gjennomføres før sommeren og fire i andre halvår. Fra 2018 har vi effektivisert og komprimert kursprogrammet. Ingen kurssamlinger går over mer enn fire dager, og flere kurs går over tre kursdager. Dette etter ønske fra et stort flertall av kursdeltakerne. Dette medfører at kursdagene utnyttes bedre og det blir ikke halve dager i starten og slutten av kurset. Videre legges det opp det egeninnsats i form av forberedende hjemmearbeid.

Nednefor er kursoversikt i alfabetisk rekkefølge. Les mer om kursprogrammet i samfunnsmedisin under "Obligatoriske kurs" (fane øverst på hjemmesiden). For samtlige kurs vil det bli opprettet egne nettsider med mer informasjon, program og påmelding i forkant av kurset. Annonsering av de enkelte kurs skjer vanligvis ca 2-3 måneder før kurset.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangeres på Primærmedisink uke (PMU) i Oslo i uke 43. Informasjon og påmelding på PMUs nettside når konferansen åpnes for påmelding.

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
Arrangeres i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet 2-4 mai (uke

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid
Arrangeres på Sem Gjestegård i Asker 5-7 juni (uke 23)

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn
Arrangeres i Tønsberg 17-19 april (uke 16)

E. Helserett og saksbehandling
Arrangeres i Stavanger 5-8 november (uke 45)

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere
Arrangeres på Soria Moria, Oslo 15-18 januar (uke 3)

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Arrangeres i Bodø 24-27 september (uke 39) av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Arrangeres på Soria Moria, Oslo 12-15 mars (uke 11) i samarbeid med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

I. Global helse
Arrangeres i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet, sannsynligvis i slutten av november 2018. Endelig dato er foreløpig ikke fastsatt.