Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Obligatoriske kurs i samfunnsmedisin 2016

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisutdanningen arrangeres i 2016.
10. november 2015
IMG_2658.JPG


For nærmere omtale av kursprogrammet i samfunnsmedisin se valg "Obligatoriske kurs" øverst på hjemmesiden.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangeres i Fredrikstad 15-17 juni

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
Arrangeres i Fevik 12-15 september

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid
Gjennomført, Asker 27-29 april

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn
Gjennomført i samarbeid med Nordland legeforening på Røst i Nordland 12-14 april

E. Helserett og saksbehandling
Arrangeres i Stavanger, 17-21 oktober

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere
Gjennomført i Oslo 18-22 januar.

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Arrangeres i samarbeid med Nordland legeforening i Bodø 19-23 september

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Arrangeres i samarbeid med Kunnskapssenteret i Oslo 14-18 november

I. Internasjonalt arbeid
Gjennomført i samabeid med Folkehelseinstituttet i Oslo 16-19 februar

For samtlige kurs vil det bli opprettet egne nettsider med mer informasjon, program og påmelding i forkant av kurset. Kurs D og Kurs G har Nordland legeforening som ansvarlig arrangør og publiseres på Nordland legeforenings nettside. Norsam er ansvarlig arrangør for øvrige kurs.

Andre sentrale samfunnsmedisinske kurs:
- Årsmøtekurs, Fredrikstad 16-17 juni
- Primærmedisinsk uke arrangeres i Oslo 24-28 oktober