Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Obligatoriske kurs i samfunnsmedisin

Samtlige obligatoriske kurs i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin arrangeres i 2015. Det er målsettingen av dette også videreføres i 2016, men kursprogrammet for neste år er ikke helt på plass foreløpig.
26. oktober 2014
IMG_1505.JPG

Kursprogrammet for 2015 er godt i gang, fem kurs er gjennomført i vårsemesteret og fire kurs gjenstår til høstsemesteret. En oppdatert oversikt finnes også under fanen "Obligatoriske kurs" på Norsams hjemmeside. Etter hvert som kursene annonseres, opprettes det egne nettsider med informasjon om program og påmelding, og det sendes ut medlemsinfo i e-post.

Kurs A: introduksjonskurs
Nidraroskongressen, Trondheim, 21-23 oktober (uke 43)
For mer informasjon og påmelding se Nidraoskongressens nettsider

Kurs B: miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kristiansand, 7-10 sept (uke 37)
Annonseres i starten av juni 2015

Kurs C: forebyggende medisin og folkehelsearbeid
Oslo, Soria Moria, 2-4 februar (uke 6)
Er arrangeret i samarbeid med Folkehelseinstituttet

Kurs D: kvalitetsarbeid og tilsyn
Bodø, 13-15 april (uke 16)
Er arrangert i samarbeid med Nordland legeforening

Kurs E: helserett og saksbehandling
Stavanger, 2-6 november (uke 45)
Annonseres ca august 2015

Kurs F: administrasjon og ledelse
Oslo, Soria Moria, 16-20 mars (uke 12)
Er arrangert

Kurs G: kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling
Bodø, 21-25 september (uke 39)
Arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam. For informasjon og påmelding se Nordland legeforenings nettsider

Kurs H: metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Arrangeres over to kurssamlinger: Stavanger, 19-21 januar (uke 4) og Oslo 11-12 februar (uke 7)
Er arrangert i samarbeid med Kunnskapssenteret

Kurs I: global helse
Arrangeres i Oslo 4-7 mai 2015 (uke 19)
Er arrangert i samarbeid med Folkehelseinstituttet