Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Obligatoriske kurs i spesialistutdanningen i 2017

Kursprogrammet for obligatoriske kurs i 2017 er nå på plass. Samtlige kurs gjennomføres også i år, og her er oversikt over hvor og når kursene finner sted.
1. september 2016
IMG_0301.JPG


Her er kursoversikt i alfabetisk rekkefølge. Les mer om kursprogrammet i samfunnsmedisin under "Obligatoriske kurs" (fane øverst på hjemmesiden). For samtlige kurs vil det bli opprettet egne nettsider med mer informasjon, program og påmelding i forkant av kurset. Annonsering av de enkelte kurs skjer vanligvis ca 3 måneder før kurset. Kursdatoer finnes kronologisk i kalenderen nederst på hjemmesiden.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangeres på Nidaroskongressen i Trondheim, 18-20 oktober (uke 42)
Merk endret tidspunkt, tidligere annonsert i uke 43. Annonsering og påmelding vil skje fra Nidaroskongressens egne nettsider: http://www.nidaroskongressen.no/

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
Arrangeres i Fevik, Aust-Agder 28-31 august (uke 35)

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid
Arrangeres i Asker, 7-9 juni (uke 23)

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn
Arrangeres på Røst 9-11 mai (uke 19) av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam

E. Helserett og saksbehandling
Arrangeres i Stavanger 6-10 november (uke 45)

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere
Er gjennomført i Oslo, Soria Moria, 30 januar - 3 februar (uke 5)

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Arrangeres i Bodø 25-29 september (uke 39) av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Er gjennomført i Oslo 27-31 mars (uke 13) i samarbeid med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

I. Global helse
Arrangeres i Oslo 21-24 november (uke 47) i samarbeid med Folkehelseinstituttet